dodano: 2017-05-04 22:39:10 edycja: 2017-05-04 22:54:56 autor: 341 odsłon: 4824

Obrady Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Już po raz drugi od chwili jej powołania, 28 kwietnia 2017 roku zebrała się Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP.

Jednym z jej członków jest chrystusowiec ks. Zdzisław Malczewski SChr, który jest również Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.Tematykę zdominowała sytuacja Polaków za granicą oraz działąnia rządu na rzecz Polonii.

Członkowie rady dyskutowali na temat programu rządowego dotyczącego współpracy z Polonią i Polakami, sięgającego swym działaniem roku 2020. Jak wskazał Marszałek Senatu RP pan Stanisław Karczewski, ważnym jest zachowywanie i pielęgnowanie dziedzictwa Polaków, które często bezpowrotnie niszczeje. Za priorytetowe uznał nauczanie języka polskiego, historii i przekazywanie tradycji następnym pokoleniom. 

relacja przygotowana przez Zuzannę Dąbrowską/RIRM.

relacja Senatu RP

fot. Michał Józefaciuk
 


04 maja 2017r. 04 maja 2017r. 341 4824