Wszystko dla Boga i Polonii...

Obrona prac magisterskich

21 lutego 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbył się egzamin ex universa oraz egzamin magisterski. Do egzaminów przystąpiło 6 diakonów chrystusowców i 3 diakonów karmelitów. Wszyscy diakoni pozytywnie zdali egzaminy, uzyskując tym samym stopień magistra teologii.

Diakoni z Towarzystwa Chrystusowego napisali następujące prace magisterskie:

- dk. Przemysław Marek - Bóg Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI;
- dk. Maciej Onaszkiewicz - Metoda pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, jako destrukcja więzi małżeńskiej;
- dk. Marcin Ossoliński - Prawo odwetu z Jezusowego Kazania na Górze (Mt 5,38-48) na tle Starego Testamentu;
- dk. Mateusz Szleger - Nieuporządkowane pragnienie posiadania dziecka, jako naruszenie osobowej godności istoty ludzkiej;
- dk. Grzegorz Warszawski - Teologia Sakramentu Kapłaństwa w twórczości ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika;
- dk. Piotr Wróblewski - Przepowiadanie Ewangelii we współczesnym świecie.

Nowym magistrom - zarówno chrystusowcom, jak i karmelitom - z serca gratulujemy.


183 6062

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone