Wszystko dla Boga i Polonii...

Obrona pracy doktorskiej ks. Edmunda Druza SChr

Przed południem we wtorek 3 października 2023 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr.-lic. Edmunda Druza SChr.

Posługujący od wielu lat wśród Polonii niemieckiej ks. Druz przedstawił dysertację na temat Działalność ewangelizacyjna Polskiej Misji Katolickiej w Akwizgranie. Studium misjologiczno-pastoralne napisanej na Wydziale Teologicznym, w Katedrze Misjologii pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Tomasza Szyszki SVD. Jak można przeczytać w jednej z recenzji, której autorem jest ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr (który, jako obecny na obronie, przesłał niniejsze sprawozdanie oraz fotografie), Autor podjął refleksję na temat duszpasterskiej i ewangelizacyjnej posługi wśród akwizgrańskiej Polonii, której sam przez dziewięć lat był głównym aktorem (jeżeli można by użyć takiego określenia na własną pracę duszpasterską). Natomiast drugi z recenzentów, o. dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, wskazał na walor edukacyjny: prezentowane doświadczenia mogą posłużyć w podejmowaniu posługi ewangelizacyjnej w środowisku polonijnym w Niemczech. Komisja Naukowa jednogłośnie przyznała ks. Edmundowi Druzowi naukowy tytuł doktora nauk teologicznych. A w obronie doktoratu, poza członkami Komisji, uczestniczyli m.in: siostra doktoranta Anna Druz, ks. prof. UKSW dr. hab. Wojciech Necel SChr i ks. Bogdan Renusz SChr, przełożony niemiecko-włosko-holendersko-węgierskiej prowincji Towarzystwa Chrystusowego.

Nowemu Księdzu Doktorowi serdecznie gratulujemy i razem z nim się radujemy!

tekst i zdjęcia: ks. prof. Bernard Kołodziej SChr


230 2602

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone