dodano: 2022-06-26 22:48:42 edycja: 2022-07-10 09:00:01 autor: 230 odsłon: 823

Parafialne odpusty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jana Chrzciciela i Apostołów Piotra i Pawła

Po raz 25., licząc od czasu ustanowienia sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie uczczono Serce Jezusowe w centrum miasta: po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa odbyło się ono według tradycyjnego porządku. Uroczystości rozpoczęły się nieszporami w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, skąd w procesji eucharystycznej uczestnicy przeszli do sanktuarium NSPJ, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Przewodniczył im abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który też dokonał aktu zawierzenia kapłanów i miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zachęcając w słowie na rozpoczęcie i zakończenie liturgii w świątyni do osobistego oddania się Sercu Jezusa i Sercu Maryi oraz uznania w Chrystusie Pana, Króla i Mistrza naszego życia.

Z wieloma nawiązaniami do aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego papieża Leona XIII, który odmawiamy w każdy pierwszy piątek miesiąca, homilię wygłosił ks. Jarosław Staszewski SChr, do niedawna kustosz sanktuarium i proboszcz parafii. Nie zabrakło w niej także zachęt, by powierzać siebie, swoje życie; to, kim jesteśmy i co posiadamy Bożemu Sercu. Jak refren w rozważaniu przewijały się słowa z tego aktu, bowiem chcemy stać się własnością Chrystusa i do Niego należeć chcemy; bowiem pragniemy być nieustannie odnajdywani przez tego Dobrego Pasterza i przyprowadzani do zdroju żywej wody, którym jest Boże Słowo i święte sakramenty. Wypowiadając słowa aktu oddania się Sercu Jezusowemu w ostatni piątek czerwca 2022 r., w 90. roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i przeżywając 50-lecie istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej zawierzamy temu Sercu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej zakonnej wspólnoty oraz Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

I dobrze się stało, że znowu po latach w Sercu Szczecina odbyło się rozesłanie duszpasterzy polonijnych gotowych poszukiwać i przyprowadzać do Pana zagubione dusze wychodźcze. Aktu rozesłania dokonał ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny zgromadzenia. W szczecińskich uroczystościach licznie wzięli udział wierni nie tylko z parafii, ale i z całego miasta, duchowieństwo i osoby zakonne w tym chrystusowcy z Pomorza i przybywający na wypoczynek wakacyjny duszpasterze polonijni z Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nadto nasi seminarzyści ze swoimi moderatorami.

W 2022 r. ‘spotkały się’ uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a św. Jan Chrzciciel od 2003 r. patronuje Stargardowi i najwyższej świątyni w tym mieście, zatem uroczystości odpustowe też przybierają bardzo uroczysty charakter i uczestniczą w nim licznie wierni, a także duchowieństwo (nie tylko rzymskokatolickie), osoby konsekrowane oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Na ostatnią niedzielę czerwca zaś przeniesiono parafialne odpusty ku czci św. Jana Chrzciciela w Sarbii, któremu przewodniczył przybyły z Poznania ks. Robert Nalepka SChr, wykładowca muzyki kościelnej w naszym seminarium oraz ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach pod przewodnictwem ks. prof. Pawła Bortkiewicza SChr i w Ziębicach, połączonego z celebracją złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Józefa Dudziaka SChr.

Szczególnego wymiaru celebracja ku czci Serca Pana Jezusa nabrała w sanktuarium w Kamieńcu Podolskim: wspólna modlitwa przede wszystkim o pokój, poczucie bycia razem w niełatwym momencie i wzajemne wspieranie się, gdy jutro zdaje się być bardzo niepewne. Te iskierki nadziei, piękna i dobra możemy zobaczyć dzięki Facebookowemu profilowi parafii i sanktuarium. W dalekiej Brazylii świętowanie uroczystości tytularnej parafii rozciągnęło się na kilka dni: tak było w Kurytybie oraz Cruz Machado.

fotografie: kl. Patryk Jaroszek SChr26 czerwca 10 lipca 230 823