Wszystko dla Boga i Polonii...

Październikowy dzień skupienia w Paray Le Monial

Niemalże w przeddzień święta ku czci św. Małgorzaty Marii Alacoque (10-11 października 2022 r.) chrystusowcy posługujący we Francji spotkali się w Paray Le Monial na wspólnotowym dniu skupienia. W miejscu, gdzie Chrystus św. Małgorzacie przypominał o swojej nieskończonej miłości do każdego człowieka i mówił o potrzebie wynagradzania za oziębłość i niewdzięczność serca ludzkiego Współbracia prowadzeni przez ordynariusza diecezji Autun, bpa Benoîta Rivière, jeszcze raz zawierzyli swoje posługiwanie oraz całe Towarzystwo Chrystusowe Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, prosząc o dobre i błogosławione owoce zbliżającej się Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej. Dla naszych Współbraci pobyt w Paray le Monial i odwiedzenie miejsc związanych z życiem i posługą św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz św. Klaudiusza de la Colombière staje się okazją, by nieustannie pogłębiać cześć i nabożeństwo do Bożego Serca, wszak od zarania nasze zgromadzenie kultem tym stoi.

tekst: ks. Jarosław Koch SChr
zdjęcia: ks. Ryszard Fyda SChr i ks. Jarosław Koch SChr

*    *    *

Liturgiczne wspomnienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, a także św. Jana XXIII, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Teresy od Jezusa i św. Jadwigi Śląskiej wyznaczyły czas na odprawienie comiesięcznych dni skupienia w wielu naszych wspólnotach: poza prowincją francuską takie modlitewne spotkania odbyły się w prowincji angielskiej przeżywającej również wizytację kanoniczną Przełożonego Generalnego oraz w Polsce – na Pomorzu Zachodnim, w domach w Poznaniu i Puszczykowie.

 


230 4385

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone