Wszystko dla Boga i Polonii...

Pielgrzymka do poznańskiej Fary

Co roku mieszkańcy domu głównego w Poznaniu i klerycy naszego seminarium wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczą w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W 2021 roku tygodniowym uroczystościom odpustowym towarzyszą misje parafialne przygotowujące parafię farną do peregrynacji Jasnogórskiej Ikony. Głosi je ks. dr Rafał Pajszczyk. Nas dodatkowo do udziału w tych obchodach przynaglają dwa jubileusze: przed stu laty ojciec Ignacy Posadzy, nasz Współzałożyciel, przyjął w katedrze gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie i zaraz po nich został skierowany do pracy duszpasterskiej w poznańskiej parafii farnej, a przed sześćdziesięciu laty został ukoronowany wiszący w tym kościele obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Tradycyjnie już na wspólnej modlitwie z parafianami i przedstawicielami wspólnot zakonnych miasta Poznania, szczególnie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla posługującymi w parafii, spotkaliśmy się wieczorem w drugi wtorek października. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył rektor seminarium ks. dr Jan Hadalski SChr a głoszący homilię, kolejną misyjną naukę, ks. Rafał skupił na modlitwie: czym jest i jak jest ważną w życiu chrześcijanina, szczególnie osoby konsekrowanej, która ma być specjalistą w tym aspekcie – ma innym ukazywać jej piękno i skuteczność. Homilista wskazywał także, że modlitwa wiąże się też z ofiarą, że trudności są nieodłączne, ale jeżeli jest ona znakiem naszej miłości do Boga, który jest i działa, to owe przeszkody są do pokonania.

W końcu podkreślając naszą obecność na liturgii w ów wtorek 12 października 2021 r. ks. Pajszczyk nawiązał do posługi Ojca Ignacego w parafii farnej oraz misji, którą podejmują chrystusowcy i siostry misjonarki wobec Polaków poza granicami ojczyzny. A swoją refleksję rozpoczął i zakończył prośbą uczniów zafascynowanych modlitwą Jezusa, ich Mistrza: „Panie naucz nas się modlić” (Łk 11,1b), dodając prośbę, by Maryja, czczona w tej świątyni jako Matka gotowa nam nieustannie pomagać, i która w tym czasie odwiedza w Jasnogórskim Wizerunku parafie i wspólnoty archidiecezji poznańskiej modliła się za nami i modliła się z nami.

Fotografie na stronie internetowej naszego seminarium.

 


230 4757

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone