Wszystko dla Boga i Polonii...

Pielgrzymka polonijna do sanktuarium w Heiloo

Tradycyjnie już w drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, który w tym roku przypadł w poniedziałek 5 czerwca 2017, Polska Misja Katolicka w Amsterdamie zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej "Ter Nood" (w potrzebie) w Heiloo (między Amsterdamem i Alkmaar).

Jest to miejsce uświęcone wieloletnią tradycją kultu pielgrzymkowego. Nawiedzane jest przez wiernych z Holandii i zagranicy.  

Spotkanie miało charakter modlitewny ale także i polonijny.

Mszy Świętej, sprawowanej przez obecnych polskich duszpasterzy z Meterik, Lunteren, Hoogeveen i Amsterdamu, przewodniczył ks. biskup Juryj Kasabucki z Mińska. Udzielił on zarówno młodzieży, jak i dorosłym sakramentu bierzmowania. Po Mszy św., w procesji z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i figurą Pani Fatimskiej uczestnicy przeszli do ołtarza w parku, by tam w modlitwie słowami Litanii Loretańskiej uwielbić Maryję.

Po części liturgicznej odbył się festyn na polanie klasztornej, przy polskich przysmakach z grilla i domowych ciastach. Polska muzyka, gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie, loteria fantowa, urozmaiciły nam pielgrzymkowe świętowanie.

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr


341 6465

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone