dodano: 2019-09-29 15:07:03 edycja: 2020-02-20 22:15:04 autor: 230 odsłon: 8549

Pierwsze śluby w Mórkowie i ponowienie profesji w Poznaniu

29 września to dla wielu chrystusowców dzień szczególny… przed kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu laty stawali przed wiecznym i miłosiernym Bogiem i z drżeniem serca wypowiadali rotę zakonnej profesji, że poświęcają się na szczytną służbę Jego królestwa prawdy, pokoju i zbawienia, że składają na czas jednego bądź trzech lat ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, że przy pomocy łaski Bożej i pod opieką Matki Najświętszej żyć będą duchem Towarzystwa i zgodnie z jego Ustawami.

Nie inaczej było i w tym roku: w niedzielny poranek 29 września 2019 r. w seminaryjnej kaplicy 13 alumnów ponowiło na kolejny rok bądź trzy lata swoje zakonne śluby, w południe w kaplicy domu nowicjackiego 7 nowicjuszy złożyło pierwszą profesję. Swoje serdeczne ślubowania składali na ręce Wikariusza Generalnego, ks. Bogusława Burgata SChr, który przewodniczył liturgiom i skierował słowo swoistej zachęty do wytrwania w podejmowanych zobowiązaniach dla królestwa niebieskiego, w dążeniu do ewangelicznej doskonałości.

Ks. Wikariusz pytał, czym owa doskonałość jest dla każdego z nas: jak ją odczytujemy, i próbował przy tym udzielić odpowiedzi, że jest ona nie tylko zachowywaniem Bożych przykazań, ale wyzbyciem się wszystkiego, co się posiada, co przeszkadza w pójściu za Chrystusem i naśladowania Go. Usłyszeliśmy również krótką charakterystykę poszczególnych rad ewangelicznych, że ubóstwo uczy nas całkowitego zdania się na Boga i zaufania Mu; że czystość pomaga ukierunkować duszę, by była poświęcona jedynie Bogu; że posłuszeństwo daje siłę, aby przemieniać swoją wolę na wypełnianie tego, co jest Bożym projektem, planem w życiu.

Nie zabrakło odniesień do wydarzeń, które przeżywamy – do obchodzonego po raz pierwszy w ostatnią niedzielę września Dnia Migranta i Uchodźcy (wcześniej było to w styczniu) czy do kończących się mistrzostw Europy w siatkówce. A rozważanie zakończyły słowa św. Bonawentury zachęcające do podejmowania każdego dnia zakonnego powołania, do życia według ślubowanych rad ewangelicznych:

„«Połóż Mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu»,
[…] Bądź Mi nagrodą za moje wcielenie i moją mękę,
bo dla ciebie przyjąłem ludzkie ciało i zostałem umęczony.
Oddałem się tobie, ty oddaj się Mnie”.

(ŚW. BONAWENTURA, Vitis mystica)

fotografie:  br. Sławomir Szymański SChr (ponowienie ślubów)
i kl. Adam Ławniczak SChr (I śluby)29 września 2019r. 20 lutego 2020r. 230 8549