dodano: 2022-02-02 16:00:00 edycja: 2022-02-04 00:57:15 autor: 230 odsłon: 1111

Podziękowania, podziękowania…

Po 15 latach (a nawet prawie dwudziestu w dwóch częściach, gdy włączymy doń formację początkową w aspirandacie, nowicjacie i junioracie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku) posługiwania w domu nowicjackim w Mórkowie br. Andrzej Pater SChr decyzją przełożonych zakonnych z początkiem lutego 2022 r. został przeniesiony do domu głównego w Poznaniu. Ostatnie dni stycznia zatem stały się okazją do wyrażenia bratu Andrzejowi wdzięczności za wszelkie wykonane prace i posługi, za dbałość o dom i jego otoczenie, za czuwanie, by wszyscy jego mieszkańcy mieli co do zjedzenia i dobrze im się żyło. Słowa wdzięczności w imieniu całej wspólnoty zakonnej i domu w Mórkowie wyraził ks. Karol Kozłowski SChr magister nowicjatu i przełożony domu. Te przenosiny były również okazją, by wyrazić podziękowanie wszystkim Przyjaciołom i Darczyńcom domu nowicjackiego, gdyż wiele pięknych dzieł można było przeprowadzić dzięki wydatnej pomocy mieszkańców Lipna i Mórkowa: brat Andrzej podziękował im podczas niedzielnej Mszy Świętej 30 stycznia 2022 r. w kościele Wszystkich Świętych w Mórkowie. W południe w dzień święta Ofiarowania Pańskiego brat Andrzej został powitany we poznańskiej wspólnocie (do której powrócił po 18 latach ‘emigracji’ na placówkach – domach zakonnych w Szczecinie i Mórkowie) przez pełniącego obowiązki przełożonego domu ks. Macieja Piaskowskiego SChr.


02 lutego 04 lutego 230 1111