Wszystko dla Boga i Polonii...

Poświęcenie organów w Pyrzycach

W czerwcu 1969 r. Pyrzyce uroczyście celebrowały dzień poświęcenia odbudowanej po wojennych zniszczeniach dumnie stojącej w centrum miasta monumentalnej świątyni, w czerwcu 2023 r. – swoisty powrót na główny chór organów, instrumentu imitującego całą orkiestrę i wspierającego gromki śpiew wiernych ku chwale Bożej. Stało się to dokładnie w czwartkowy wieczór 15 czerwca 2023 r., gdy abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński dokonał ich uroczystego poświęcenia.

Wszystkie okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu (i rocznicę poświęcenia kościoła, i poświęcenie instrumentu, i kończącą się ‘oktawę’ uroczystości Bożego Ciała) ujął w wygłoszonym okolicznościowym kazaniu, wskazując w nim, by każdy z uczestników liturgii stawał się wirtuozem chwalącym i błogosławiącym Boga za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za dar stworzenia i odkupienia. Zawarł w nim nadto jeszcze takie sugestie i zachęty. Pierwszą z nich było zaproszenie do nieustannego wzrastania w osobistej świętości, które ma być jak wznoszące się o kolejne oktawy muzyczne tony. Drugą natomiast stałe powracanie do fundamentów, do wartości, na których trzeba budować gmach swojego życia, by było ono jak pięknie współbrzmiący akord. W rozważaniu nawiązał również do zbliżającego się dziewięćsetlecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu, rozpoczynająca się od chrztu Pyrzyczan, bo ono inspiruje do zaczerpnięcia ze źródła, jakim jest Jezus Chrystus i wiara w Niego, a także wzywa, by przekazać to dziedzictwo kolejnym pokoleniom Pyrzyczan i Polaków.

Ta podniosła uroczystość zgromadziła licznie parafian, których wysiłek w sprowadzenie i zainstalowanie instrumentu wielokrotnie podkreślano, zarówno w słowie wprowadzenia i powitania wypowiedzianym przez ks. proboszcza Piotra Kurzaja SChr, jak i słowie kazania Księdza Arcybiskupa. Przybyło też wielu gości – przedstawiciele władz miasta i powiatu, służby mundurowe, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, w tym chrystusowcy – dawni duszpasterze pyrzyckiej parafii i ci, którzy w tej parafii wzrastali i odkrywali powołanie do wyłącznej służby Bogu w Jego Kościele. Splendoru dodała oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu „Cantus Delicium” pod dyrekcją parafialnego organisty prof. US Tomasza Szutkowskiego, a także koncert organowy, który odbył się po zakończeniu liturgii w wykonaniu prof. Bogdana Narlocha i mgra Jakuba Lebiody, absolwenta Akademii Sztuki w Szczecinie.

Parafialne kanały internetowe przeprowadziły transmisję tej uroczystości i są źródłem obfitej fotogalerii. Również lokalne media wzmiankują o tym niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniu.

fotografie: Bartłomiej Piskorz


230 5659

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone