dodano: 2022-01-31 13:25:31 edycja: 2022-03-24 16:41:35 autor: 230 odsłon: 3801

Poznańskie uroczystości jubileuszu stulecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

Liczne grono braci, kleryków, kapłanów chrystusowców – mieszkańców Domu Głównego w Poznaniu na czele z wikariuszem generalnym zgromadzenia ks. Bogusławem Burgatem SChr wzięło udział w uroczystym Magnificat… i Te Deum… Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które odbyło się w niedzielne popołudnie 30 stycznia 2022 r. w kościele św. Jana Jerozolimskiego w pobliżu Jeziora Maltańskiego.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył bp Grzegorz Balcerek biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, odpowiedzialny w niej za wspólnoty życia konsekrowanego (tyt. Selendety). On też wygłosił homilię, w której przywołując słowa Pana Jezusa z nazaretańskiej synagogi (zob. Łk 4,14-30 – Ewangelia z III i IV niedzieli w ciągu roku „C”) wskazywał na ciągłą, a jednocześnie niesamowitą aktualność i skuteczność Bożego słowa, że ono wypełnia się nieustannie w naszym życiu, kiedy pozwolimy Mu się prowadzić (por. Łk 4,21b). Równocześnie prowadzeni przez to słowo staniemy się siewcami miłości, którą tak pięknie opiewa św. Paweł w hymnie odczytywanym w IV niedzielę w ciągu roku w drugim czytaniu (zob. 1 Kor 12,31-13,13). Właśnie otwarcie na Boże słowo pozwoliło na piękne dzieła założycieli zgromadzenia, Sługi Bożego bpa Wojciecha Owczarka i Matki Franciszki Rakowskiej, których widocznym owocem jest Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i jego posługa. Piękne owoce posługiwania Sióstr i realizacji charyzmatu założycieli są dzisiaj świadectwem aktualności Bożego słowa oraz zasiewem miłości i ludzkiej życzliwości. Nasze włączenie się w modlitwę dziękczynną Sióstr jest także skierowaniem do Pana Boga prośby, aby dalej umacniał, prowadził i błogosławił zgromadzeniu i jego dziełom, z których w Poznaniu na pierwsze miejsce wybija się prowadzone przez nie przedszkole oraz by układała się współpraca między naszymi zgromadzeniami.

wspólne zdjęcie uczestników jubileuszowych uroczystości: D. Witkowska © Wydawnictwo Hlondianum

*    *    *

Tymczasem delegacja Współbraci z Puszczykowa na czele z superiorem domu chrystusowca seniora ks. Zbigniewem Kutnikiem SChr uczestniczyła w ową niedzielę poświęceniu ołtarza w kaplicy domu generalnego Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, pasterza archidiecezji poznańskiej.

 



31 stycznia 2022r. 24 marca 2022r. 230 3801