dodano: 2022-02-15 14:58:59 edycja: 2022-02-26 12:11:09 autor: 341 odsłon: 2581

Prace Komisji Przedkapitulnej Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej

Zakończył się pierwszy etap pracy Komisji Przedkapitulnej Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Krzysztofa Olejnika SChr. Spotkania robocze odbywały się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i wirtualnie) od października 2021 roku. Dotychczas, dzięki zaangażowaniu członków Komisji, przygotowano wstępny dokument kapitulny „Tożsamość chrystusowca”, opracowano wzór ankiet, których celem było zapoznanie się z sytuacją życia Współbraci oraz dokonano ich analizy. Materiał syntetyczny posłuży delegatom Kapituł prowincjalnych do refleksji i opracowania dokumentu końcowego z tychże Kapituł, uwzględniającego specyfikę poszczególnych prowincji. Ten zaś dokument Komisja Przedkapitulna wykorzysta do wypracowania tzw. Instrumentum laboris, sporządzonego dla Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej. 

Obecnie rozpoczynają się prace poszczególnych Komisji, których zadaniem jest przygotowanie kapituł w Prowincjach Towarzystwa Chrystusowego.15 lutego 2022r. 26 lutego 2022r. 341 2581