dodano: 2021-09-01 20:10:05 edycja: 2021-09-02 16:55:59 autor: 230 odsłon: 3885

Probacja kleryków V roku

Pod opieką ojca duchownego, ks. Andrzeja Glanca SChr, klerycy V roku naszego seminarium, Piotr Biber SChr, Dominik Bieniek SChr, Krzysztof de Bruijn SChr i Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr, udali się 1 września 2021 r. do Kalwarii Zebrzydowskiej na zakonną probację.

Potrwa ona trzy tygodnie i stanowi początek bezpośredniego przygotowania do złożenia dozgonnych ślubów zakonnych. To czas pogłębiania tego, czym jest życie zakonne i profesja rad ewangelicznych, by odpowiedź na Chrystusowe wezwanie była jeszcze bardziej świadoma i dojrzała, chęć służenia bardziej ochocza i gorliwa a oddanie dla Niego wszystkiego bardziej bezgraniczne i bezwarunkowe.

Na ich modlitewnym szlaku znajdą się także Kraków, Wadowice i Lanckorona. Jako wspólnota zakonna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej chcemy otoczyć w tym szczególnym czasie naszych młodszych współbraci modlitwą. I o to modlitewne wsparcie ośmielamy się również prosić wszystkich ludzi dobrej woli odwiedzających nasz zakonny serwis internetowy.

(informacja na podstawie relacji seminaryjnego kronikarza i seminaryjnej strony www)


01 września 2021r. 02 września 2021r. 230 3885