Wszystko dla Boga i Polonii...

Prymicje w domu głównym

Dzień po święceniach, wieczorem w środę 20 maja 2020 r., nasi neoprezbiterzy – ks. Wojciech Kułach SChr i ks. Krzysztof Zubek SChr sprawowali w kaplicy domu głównego i seminarium swoją prymicyjną Mszę Świętą dla mieszkańców domu.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny, który zwrócił uwagę na potrzebę wierności i wdzięczności Panu Bogu za otrzymywane wciąż dobrodziejstwa oraz na współpracę z Jego łaską i darami Ducha Świętego. Przypomniał, iż ewangeliczny radykalizm ubogaca posługę kapłańską oraz wskazał, żeby nie wahać się zaangażowania w dzieło zbawienia i nie zrażać się niepowodzeniami. W końcu życzył nowo wyświęconym chrystusowcom, by nieustannie odczuwali radość z podjętej drogi powołania zakonnego i kapłańskiego oraz duszpasterskiej posługi oraz rozumieli, iż „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (por. Dz 20,35b). Na zakończenie liturgii nasi najmłodsi kapłani udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.


230 5315

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone