Wszystko dla Boga i Polonii...

Przygotowanie do tytularnej uroczystości

Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi, dusz i serc najwyższym Sędzią.
[…] także my sławimy Ciebie jako Pana wszystkich rzeczy.

Co roku w naszej seminaryjnej kaplicy cudownie wybrzmiewa ten i inne brewiarzowe hymny przez całe Triduum przygotowujące do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – tytularnej uroczystości Towarzystwa Chrystusowego. Wspólnej modlitwie i śpiewowi towarzyszą rozważania i refleksje na temat królowania Jezusa Chrystusa. Tegoroczne prowadzi prefekt naszego seminarium, ks. dr Paweł Jasina SChr.

Liczne odwołania do naszego patrymonium, do duchowej spuścizny Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda stanowią też wezwanie do wewnętrznej odnowy, do rozpalenia na nowo gorliwości w życiu zakonnym i kapłańskim posługiwaniu, toteż w ramach tego przygotowania przeżywamy również dzień skupienia i jednocześnie wołamy: Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas!, by rzeczywiście, jak przed laty mówił Kardynał Założyciel, królestwo Chrystusowe odnawiało świat i jaśniało jako panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. A. HLOND, Do Redakcji "Ruchu Katolickiego". Słowo wstępne, w: Acta Hlondiana, t. III, cz. 1, s. 129-130).


230 5974

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone