dodano: 2019-02-16 11:27:49 edycja: 2019-02-16 11:31:41 autor: 341 odsłon: 4366

Rekolekcje chrystusowców

Dziś zakończyły się, trwające od 11 lutego, doroczne rekolekcje dla najmłodszych kapłanów naszej wspólnoty zakonnej. Ćwiczenia duchowne prowadził specjalista z zakresu teologii dogmatycznej ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbywały się one w domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym chrystusowców w Częstochowie.

Uczestnicy rekolekcji zawierzyli swoją posługę Pani Jasnogórskiej podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr w kaplicy Cudownego Obrazu.16 lutego 2019r. 16 lutego 2019r. 341 4366