dodano: 2017-01-14 00:46:07 edycja: 2017-01-14 01:01:20 autor: 341 odsłon: 4499

Rekolekcje dla małżeństw w Pyrzycach

Przygotowaniem do świętowania patronalnej uroczystości Domowego Kościoła, przypadającej w Święto Świętej Rodziny, były trzydniowe rekolekcje (28-30 grudnia 2016) dla małżeństw parafii św. Ottona w Pyrzycach. Inicjatorami byli opiekunowie kręgów: ks. Michał Bargieł, ks. Vitaliy Melnyk i ks. Jarosław Koch.

W pierwszym dniu tematem przewodnim była modlitwa rodzinna. O jej istocie w czasie kazania mówił ks. Jarosław. Ks. Vitaliy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu zaprosił do modlitwy uwielbienia Jezusa – Pana i Zbawiciela i zachęcił do zawierzenia się Jemu całą rodziną.

Kolejny dzień rekolekcji było trwaniem w Bożej Miłości. W czasie Mszy św. słowo tego dnia wygłosił ks. Marcin Stefanik wprowadzając w modlitwę małżonków, ukazując jak bardzo ważny jest fundament, który na Bogu budują małżonkowie, polecając nie tylko siebie, ale i swoje dzieci. Po Eucharystii konferencję wygłosiła para krajowa Domowego Kościoła Katarzyna i Paweł Maciejewscy z Poznania. Uwieńczeniem dnia była wieczorna agapa, przygotowana przez członków Domowego Kościoła. Można było w czasie niej porozmawiać z parą krajową, diecezjalną czy rejonową. Było to dzielenie się swoim życiem, radościami i troskami, a także dawanie świadectwa, jak bardzo ważne w czasie formacji są rekolekcje piętnastodniowe.

W tym dniu rozmawialiśmy o wspólnotach za granicą. Podejmowaliśmy próby poszukiwania możliwości współpracy w tych regionach świata, gdzie posługują chrystusowcy.

Trzeci i ostatni dzień naszych rekolekcji to podziękowanie Bogu za wzór Świętej Rodziny. To także ciche liczenie, że kolejne małżeństwa z parafii włączą się do tej wspólnoty. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. Tadeusz Kłapkowski. On to prowadził odnowienie przysięgi małżeńskiej i błogosławił kilkadziesiąt par małżeńskich, które ustawione były od ołtarza aż do wejścia do nowo pobłogosławionej Kaplicy Adoracji. Był to wymowny znak, że miłość czerpie się z Eucharystii, a w chwilach trudów, zawsze sięga po łaskę i siły Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Mężowie po błogosławieństwie małżonków obdarowali swoje żony różą, która była symbolem okazywanej miłości.

Chwała Panu!14 stycznia 2017r. 14 stycznia 2017r. 341 4499