Wszystko dla Boga i Polonii...

Rekolekcje przed święceniami

Wieczorem we wtorek 18 maja 2021 r. w domu nowicjackim w Mórkowie rozpoczęły się duchowe ćwiczenia dla naszych młodszych Współbraci przygotowujące ich do ważnego momentu w ich życiu i powołaniu, jakim jest przyjęcie święceń diakonatu i prezbiteratu. Otoczmy naszą serdeczną modlitwą diakonów Chrisa i Sebastiana oraz kleryka Pawła, by ten czas pięknie wykorzystali i podjęli z gorliwością zobowiązania wynikające ze święceń, które przyjmą przez posługę bpa Szymona Stułkowskiego w poznańskiej archikatedrze w następny wtorek 25 maja. Módlmy się również za ich duchowego przewodnika w czasie rekolekcji – ks. Leszka Kryżę SChr.

 


230 3741

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone