Wszystko dla Boga i Polonii...

Rekolekcyjne ćwiczenia we wspólnotach formacyjnych

Tradycyjnie nowy rok formacyjny w naszym seminarium poprzedzają sześciodniowe rekolekcje, które wieńczy ponowienie zakonnej profesji w dzień Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Chociaż formalnie to ponowienie dotyczy zaledwie jednego kleryka III roku, dla pozostałych kleryków, jak i dla wielu chrystusowców jest okazją do odnowienia zakonnych ślubowań i rozbudzenia gorliwości apostolskiej (wszak Święto Archaniołów dla wielu z nas jest dniem, w którym po raz pierwszy wypowiadaliśmy formułę profesji, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo szczerze postanawialiśmy żyć duchem Towarzystwa i zgodnie z jego Ustawami). Kolejny Współbrat – kl. Matthew Pajor SChr – w tych dniach przygotowuje się do złożenia profesji wieczystej i przyjęcia święceń diakonatu, co dokona się na przełomie września i października 2023 r. w jego rodzinnych stronach w Łososinie Dolnej.

Duchowym ćwiczeniom w seminarium w 2023 r. towarzyszą słowa proroka Izajasza, który wypowiedział je podczas wizji Pana Zastępów: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Prowadzi je natomiast ks. Krystian Sammler, Dyrektor Wydziału Duszpasterstw ogólnego i specjalistycznego w poznańskiej Kurii Metropolitalnej, który siebie określa czterema krótkimi słowami „człowiek – kapłan – Polak – optymista”, a w głoszonych konferencjach popartych osobistym świadectwem wskazuje również różnorodność kapłańskiego posługiwania oraz jego blaski i cienie.

W domu nowicjackim w Mórkowie natomiast w tych dniach rozpoczęło się duchowe przygotowanie przed rozpoczęciem kanonicznego nowicjatu, któremu przewodzi ks. Karol Kozłowski SChr, poprzedni magister nowicjuszy, a obecnie proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W Niedzielę Migranta i Uchodźcy, tj. w przeddzień swoich rekolekcji, aspiranci z moderatorami uczestniczyli we Mszach Świętych w świątyniach w Mórkowie i Lipnie.

Ośmielamy się zatem prosić o modlitewne towarzyszenie młodszym Współbraciom, by dobrze wykorzystali czas duchowych ćwiczeń przed tymi ważnymi momentami w ich życiu, dołączamy do tej prośby wszystkich chrystusowców, aby byli wierni Bożemu wezwaniu i nie bali się realizować Jego scenariuszy, które dla człowieka są najlepsze, co prowadzą do świętości.

 


230 3158

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone