dodano: 2024-04-20 14:34:20 edycja: 2024-04-20 22:12:36 autor: 230 odsłon: 4922

Rocznice święceń kapłańskich najstarszych chrystusowców

W sobotę 20 kwietnia 2024 r. w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie Współbracia – mieszkańcy puszczykowskiego domu wraz z przybyłymi gośćmi z Domu Głównego z Poznania dziękowali za dar kapłaństwa najstarszych chrystusowców.

Do ks. Mariana Koniewskiego SChr, ks. Wacława Bytniewskiego SChr i ks. Ryszarda Bucholca SChr, którzy dokładnie przed 66 laty przez apostolski gest włożenia rąk ówczesnego pasterza archidiecezji poznańskiej abpa Antoniego Baraniaka SDB zostali włączeni w Chrystusowe kapłaństwo dołączyli inni, z których trzeba wymienić przybyłego z Poznania chrystusowca najstarszego kapłańskim stażem – ks. Stanisława Kuczaika SChr, który święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1957 r. w odbudowanej po wojennych zniszczeniach katedrze poznańskiej.

Dziękczynnej Mszy Świętej w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy domu w Puszczykowie przewodniczył ks. Ryszard Szymanik SChr, przełożony Domu Głównego. Pod koniec liturgii słowa życzeń i gratulacji wypowiedział w imieniu wszystkich ks. Zbigniew Kutnik SChr, radny generalny i przełożony domu chrystusowca-seniora. Natomiast jeden z Jubilatów – ks. Marian Koniewski SChr podziękował za przybycie i wspólną modlitwę. Wspólnotowa radość celebrowano również przy uroczystym śniadaniu i braterskim spotkaniu w Sali wspólnoty.

Ten obchód w kontekście rozpoczynających się w następującą niedzielę Dobrego Pasterza Kwartalnych Dni Modlitw o Powołania do Służby Bożej, z okazji których nasz referat powołaniowy zachęca się do włączenia w akcję modlitewną, a Ojciec Święty przygotował specjalne orędzie.

zdjęcia: ks. Robert Biel SChr20 kwietnia 20 kwietnia 230 4922