dodano: 2023-09-26 22:57:00 edycja: 2023-10-01 17:25:49 autor: 230 odsłon: 4932

SFM «Emaus» po raz setny…

Misję prowadzenia polskiego emigranta do Chrystusa staramy się wypełniać zawsze i wszędzie… Na ile potrafimy bierzemy udział w trudach i przeciwnościach jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa, podążamy za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością, podejmujemy walkę w dobrych zawodach o wiarę, by zachować ów depozyt, trwać w tym, czego się nauczyliśmy oraz przekazywać dalej (por. 1 Tm 6,11-12; 2 Tm 2,3; 3,14), ukazując piękno, młodość i świeżość Ewangelii młodemu pokoleniu. Temu służą cykliczne spotkania ewangelizacyjno-formacyjne organizowane zarówno w Polsce, jak i na emigracji.

W kraju nowy rok formacyjny został rozpoczęty w Klępinie, natomiast młoda Polonia w Niemczech zorganizowała taki zjazd w dniach 22-24 września 2023 r. w ramach cyklicznego spotkania SFM «Emaus»: a należy dodać, że to już setne takie spotkanie, więc nie mogło się obyć bez okolicznościowego tortu. Z Polski przybyli na nie odpowiedzialni za referaty powołań w Towarzystwie Chrystusowym i Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz Marta Przybyła, którzy głosili konferencje ewangelizacyjne, dzieląc się również świadectwem swojej wiary. Radości ze wspólnego spotkania, z dzielenia się dobrem i wiarą oraz z uwielbiania Pana nie było końca…
Dodajmy, że znane są już terminy i programy kolejnych ewangelizacyjnych i polonijnych zlotów młodzieży w La Ferté sous Jouarre (Francja) i w Szczecinie. Znajdziemy je w internetowych kanałach naszego duszpasterstwa powołań.

*    *    *

Nie brakowało i innych wydarzeń służących szeroko pojętej formacji i ewangelizacji, przybliżaniu się do Pana Boga…

•    takim wydarzeniem był Kongres Teologii Praktycznej w Licheniu «Parafia jutra», w którym wzięli udział duszpasterze z parafii św. Józefa w Stargardzie;

•    16 września 2023 r. Mszą Świętą w kościele św. Stanisława, bpa i męczennika Polska Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Rzymie uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2023/2024, przy okazji odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratowników z Polskiej Fundacji Ratowniczej z Krakowa;

•    rocznica sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. w Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie była okazją, aby uczcić tych, którzy pospieszyli z pomocą polskim uchodźcom wojennym: okolicznościowe obchody zorganizowano w Budapeszcie i Keszthely;

•    odpust ku czci św. Maurycego, pierwszego patrona pyrzyckiej ‘katedry’;

•    Akademia Młodego Polaka odbywa się nie tylko w Stargardzie, lecz także w innych naszych wspólnotach parafialnych, gdzie chrystusowców w duszpasterstwie wspierają siostry misjonarki – w Pyrzycach i Szczecinie Podjuchach;

•    w Goleniowie zostało zorganizowane pierwsze z cyklicznych – comiesięcznych nabożeństw ku czci św. Rity;

•    chrystusowcy wzięli udział w obchodach 109. Dnia Migranta i Uchodźcy w Chicago i Dijon;

•    rokrocznie nasze wspólnoty z całego świata odpowiadają na modlitewną akcję Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata;

•    parafialny odpust w Dobrzanach ku czci św. Michała Archanioła został poprzedzony trzydniowym duchowym przygotowaniem, podczas którego świętowano również rocznicę poświęcenia kościoła;

•    święto Archaniołów to dzień zakonnych ślubowań u chrystusowców, ale również patronalne święto męskich wspólnot w naszych parafiach: w Goleniowie odnowili swoje przyrzeczenia wierności Chrystusowi, w Poznaniu Morasku przyoblekli się w szkaplerze św. Michała Archanioła;

 


26 września 2023r. 01 października 2023r. 230 4932