dodano: 2015-11-27 19:41:00 edycja: 2016-01-04 19:44:31 autor: 2 odsłon: 7098

Spotkanie księży wiariuszy w Chicago

Spotkanie księży wikariuszy posługujących w prowincji północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego odbyło się w dniach 23-25 listopada 2015 roku w domu prowincjalnym w Lombard, IL. Celem zjazdu było kontynuowanie permanentnej formacji duchowej i intelektualnej, wymiana doświadczeń duszpasterskich oraz pielęgnowanie więzów we wspólnocie. Konwentualne sprawowanie liturgii godzin i Eucharystii stanowiło  ramy programu duchowego. Formacja intelektualna ubogacona została przez wykład na temat praktyki procesu o zbadanie ważności małżeństwa, który został poprowadzony przez  sędziego Trybunału Metropolitalnego Archidiecezji Chicago, doktora prawa kanonicznego p. Rafała Frąckiewicza. Spotkanie z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszardem Głowackim SChr służyło pogłębieniu więzi wspólnotowej. Konkluzją spotkania  jedenastoosobowej grupy księży wikariuszy był udział w dniu skupienia, w którym wzięli udział także chrystusowcy z aglomeracji Chicago, Milwaukee i St. Louis.

ks. Tomasz Ludwicki SChr27 listopada 2015r. 04 stycznia 2016r. 2 7098