dodano: 2017-04-23 21:09:03 edycja: 2017-04-23 21:12:04 autor: 341 odsłon: 4075

Spotkanie przełożonych i proboszczów

W piątek, 21 kwietnia 2017r., w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyło się spotkanie księży przełożonych i proboszczów posługujących w polskich parafiach oraz domach zakonnych. Spotkaniu przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki SChr oraz Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat SChr. 

Pierwszym punktem spotkania była konferencja o. Romana Hernogi OCD pt. "Odpowiedzialność przełożonego za powierzoną mu wspólnotę w aspekcie życia zakonnego". 

O godz. 11:00 kapłani, pod przewodnictwem ks. Generała, odprawili Mszę Świętą. Homilię okolicznościową wygłosił Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat SChr. Po Eucharystii biorący udział w spotkaniu zapoznali się ze stanem prac w remontowanej części Domu Głównego.

Po wspólnej modlitwie brewiarzowej i obiedzie odbył się kolejny punkt zjazdu, w czasie którego ks. Generał podziękował księżom za posługę w polskich parafiach i podzielił się z nimi swoimi spostrzeżeniami odnośnie misji zgromadzenia i naszego zakonnego stylu życia. W dalszej części odbyła się braterska dyskusja na temat aktualnych wydarzeń dziejących się w zgromadzeniu, której przewodniczył ks. Wikariusz.

ks. Rafał J. Sorkowicz SChr23 kwietnia 2017r. 23 kwietnia 2017r. 341 4075