dodano: 2016-07-06 13:17:59 edycja: 2016-08-30 21:35:30 autor: 230 odsłon: 3688

Spotkanie wspólnotowe w Poznaniu i Puszczykowie

Braterskie spotkanie chrystusowców z różnych części świata, wzajemne dzielenie się duszpasterskim i zakonnym doświadczeniem towarzyszy każdego roku organizowanym w wakacyjnym czasie Dniom Wspólnoty w Poznaniu i Puszczykowie.

Te lipcowe (6-7 lipca br.), dzięki wyznaczonym przez kalendarz perykopom biblijnym i tekstom liturgicznym, pozwoliły również na podjęcie refleksji nad naszym powołaniem, do czego zachęcali w okolicznościowych kazaniach ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny oraz ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny. Ewangelia o posłaniu uczniów i zadaniach z tego wynikających (Mt 10,1-15) przywołuje znane i często przywoływane słowa św. Augustyna: „dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem”, które winny towarzyszyć naszemu posługiwaniu, albowiem jesteśmy i pozostajemy uczniami i apostołami wezwani, by mówić o nieskończonej miłości Boga do człowieka i Jego niezmierzonym miłosierdziu. Pragniemy jednocześnie budować wspólnotę, rozwijać braterskie relacje, poznawać siebie nawzajem a przede wszystkim realizować słowa Założyciela, kard. Augusta Hlonda, którego 135. rocznicę urodzin w tych dniach wspominaliśmy, że „między nami nie ma dali”.

ks. Tomasz Mikulak SChr

 

 06 lipca 2016r. 30 sierpnia 2016r. 230 3688