Wszystko dla Boga i Polonii...

Studium dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszym Domu Głównym

Od stycznia do połowy maja 2024 r. nasz klasztor na poznańskim Ostrowie Tumskim był miejscem, w którym odbyło się studium dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Koordynował je ks. Krystian Sammler, dyrektor Wydziału Duszpasterstw Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, referent duszpasterstwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i przewodniczący referatu ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich w archidiecezji. Nasze kalendarium, a przede wszystkim serwisy internetowe Domu Rekolekcyjnego przekazywały informacje o przebiegu kolejnych etapów tego studium, w którym wziął udział również nasz Współbrat – brat Marcin Kulisz SChr. Podczas Mszy Świętej w kaplicy Domu Głównego i seminarium w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024 r. przełożony Domu Głównego ks. Ryszard Szymanik SChr z delegacji arcybiskupa-metropolity Stanisława Gądeckiego ustanowił brata Marcina nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej udzielił mu błogosławieństwa do godnego wypełniania tej funkcji. Brat Marcin to kolejny z naszych braci zakonnych, który po odpowiednim przygotowaniu i uroczystym ustanowieniu może wspomagać duszpasterzy w posłudze udzielania Komunii Świętej wiernym, zwłaszcza chorym.

zdjęcia: br. Krystian Zarosa SChr


230 1551

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone