Wszystko dla Boga i Polonii...

Study Days na Florydzie

Doroczne Study Days chrystusowców z prowincji północnoamerykańskiej odbyły się w dniach od 17 do 21 lutego 2020 roku w Duncan Conference Center w Delray Beach (FL). Konferencje poruszające wyzwania dla Kościoła we współczesnym świecie wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński. Jest homiletą i pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także w WSD w Tarnowie i Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.

Obok uczestniczenia w wykładach, integralną częścią spotkania była wspólna modlitwa. Dni duszpasterskie były również celebracją tzw. „sakramentu brata” przez dzielenie się doświadczeniami duszpasterskimi, poznanie nowoprzybyłych współbraci do prowincji oraz radosne spędzanie wolnego czasu.


341 3085

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone