Wszystko dla Boga i Polonii...

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Różnorodność kroju i wielobarwność kolorów zakonnych habitów sióstr zakonnych rokrocznie zapełniających ławki w głównej nawie poznańskiej katedry w święto Ofiarowania Pańskiego świadczy o różnorodności charyzmatów i misji Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instytutów Świeckich oraz indywidualnych form życia poświęconego Bogu w Kościele: i rzeczywiście sprawdzają się słowa, że Duch wieje kędy i gdzie chce… (por. J 3,8)

Przed 25 laty właśnie to święto zostało wybrane przez św. Jana Pawła II na szczególny dzień modlitwy w intencji osób konsekrowanych i powołań do tego sposobu życia – radykalnego wcielania ideałów Ewangelii i naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Od wielu lat w archidiecezji poznańskiej obchody tego dnia wydłużają się o wigilię święta Ofiarowania Pana Jezusa, kiedy to osoby konsekrowane na całe popołudnie i wieczór przybywają do archidiecezjalnego sanktuarium Świętego Józefa przy klasztorze karmelitów.

Zgodnie z tradycją we wtorek 1 lutego 2022 r. na modlitewno-formacyjnej sesji zgromadziły się osoby konsekrowane miasta Poznania w tym i klerycy naszego seminarium ze swoimi moderatorami. Najmłodsi chrystusowcy wespół z gospodarzami – karmelitami zostali zaangażowani w prowadzenie wspólnego śpiewu oficjum pierwszych nieszporów z Ofiarowania Pańskiego. Podczas tego formacyjno-modlitewnego popołudnia konferencję o roli Maryi w życiu osoby konsekrowanej, o jej uzdrawiającej roli dla ogarniętego chaosem i uwikłanego w grzech świata, a szczególnie o jej roli w codziennym podejmowaniu i kształtowaniu życia według rad ewangelicznych wygłosił ks. Marcin Modrzyński, rekolekcjonista zaangażowany w projekt «Oddanie33». Po nieszporach natomiast głos zabrała cudownie uzdrowiona z choroby nowotworowej za przyczyną bł. Stefana Wyszyńskiego s. Nulla CSDC, która przybliżając swoją historię, ukazywała jak wielką siłę i moc ma modlitwa, zwłaszcza wstawiennicza i całej wspólnoty.

W ipsa die święta Ofiarowania Pańskiego AD 2022 uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej z przedstawicielami rodzin zakonnych archidiecezji (w tym również i chrystusowców) przewodniczył i homilię wygłosił pasterz archidiecezji abp Stanisław Gądecki. Odnosząc się w wygłoszonym słowie do encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti nakreślał czym jest idea powszechnego braterstwa, jakie napotyka przeszkody i co może jej pomóc. Wskazywał równocześnie, że wspólnoty zakonne winny stawać się zalążkami tegoż braterstwa: wszystkich członków charakteryzować winny wzajemna dobroć, miłość i życzliwość, zrozumienie i przebaczenie oraz umiejętność dostrzeżenia każdego i poświęcenia mu czasu. Oczywiście, mówił kaznodzieja, przyjdą trudności i pokusy, ale ważne jest, by im nie ulec tylko się przeciwstawić, by naprawdę stać się znakiem obecności i działania Pana w świecie. Swoje rozważanie zakończył modlitwą końcową z papieskiej encykliki: „Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością, zaszczep w nasze serca ducha braterstwa. Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju. Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata, bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen, także w klasztorze”. Amen.

Na zakończenie liturgii wszyscy jej uczestnicy podziękowali s. M. Józefie Krupie CSSE, długoletniej Referentce Diecezjalnej ds. Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego, a ks. Arcybiskup wręczył jej medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis jako podziękowanie nie tylko za animowanie wspólnych przedsięwzięć żeńskich instytutów zakonnych, ale również za jej zaangażowanie w pomoc bezdomnym i najuboższym w Poznaniu. Jednocześnie nastąpiło przedstawienie jej następczyni, którą została s. Magdalena Wielgus MChR, przełożona domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Poznania-Moraska i odpowiedzialna za formację sióstr juniorystek w zgromadzeniu.

*    *    *

W katedrze poznańskiej tę różnorodność strojów i charyzmatów oglądano 2 lutego 2022 r. przed południem, w katedrze św. Jakuba w Szczecinie natomiast było to widoczne po południu. Wspólna modlitwa osób konsekrowanych za konsekrowanych i o powołania rozpoczęła się Koronką do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, po której nastąpiła prowadzona adoracja – medytacja. Kulminacją była Eucharystia pod przewodnictwem i kazaniem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis), na której początku zostały uroczyście wprowadzone relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego. W liturgii wziął udział bp Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv., biskup pomocniczy senior (tyt. Hadrumentum). Pod jej koniec świadectwem uzdrowienia za przyczyną Prymasa Tysiąclecia a jednocześnie (jak sama mówiła) świadectwem zakonnego powołania podzieliła się s. Nulla Lucyna Garlińska CSDC. Delegacja Współbraci może nie była liczna, ale obecni z racji pełnionych odpowiedzialnych funkcji w Wydziale Życia Konsekrowanego kurii szczecińsko-kamieńskiej bardzo zaangażowali się w przebieg celebracji.

*    *    *

Spotkania osób konsekrowanych całej diecezji odbywają się w wielu miejscach świata: w Chicago odbyło się ono w Misji pw. Trójcy Świętej, w której prowadzimy duszpasterstwo, w Dijon cały dzień upływa na wspólnej refleksji, modlitwie i rekreacji. To również okazja, aby w naszych wspólnotach parafialnych modlić się w intencji tych, którzy postanowili radykalnie naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, aby podejmując życie według rad ewangelicznych i ofiarując się na służbę Kościoła stawali się znakiem królestwa Bożego i by nie brakowało wielu naśladowców tego ewangelicznego radykalizmu. Dla nas zaś to sposobność, aby odnowić swoje zakonne ślubowania i apostolską gorliwość. W ten sposób Dzień Życia Konsekrowanego przeżyli chrystusowcy i siostry misjonarki posługujący w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.

fotografie z Poznania:

  • wigilijna sesja formacyjno-modlitewna - kl. Patryk Jaroszek SChr
  • Msza Święta ipsa die - Danka Witkowska © Wydawnictwo Hlondianum

230 3714

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone