Wszystko dla Boga i Polonii...

Święto Młodych z bł. Karoliną

W liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada) studenci z duszpasterstwa akademickiego „W Sercu” przy Sanktuarium NSPJ w Szczecinie, zgromadzeni przy wspólnocie Ruchu Czystych Serc, przygotowali uroczystą oprawę wieczornej akademickiej Mszy Świętej oraz poprowadzili nabożeństwo ku czci błogosławionej Męczennicy.

Intencją modlitwy była troska o czyste serce, potrafiące poszukiwać woli Bożej i ją wypełniać. Duszpasterz akademicki ks. Marcin Stefanik SChr w oparciu o liturgię słowa ukazał drogę rozwoju wiary u chrześcijanina. Najpierw zachwyconego Dobrą Nowiną, która jest słodka, jak miód, z czasem wymagająca nie tyle deklaracji, ale dojścia do pełni prawdy także poprzez doświadczenie rozczarowania (por. Ap 10,8-11). Nie można się na nim jednak zatrzymywać, bowiem Chrystus zwyciężył śmierć i wprowadził nas do pełni życia.

Podobnie, jak życie bł. Karoliny, które choć zakończyło się męczeńską śmiercią, ma być dla młodych wzorem zawierzenia Bogu, umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Na wzór tego, jak to czyniła patronka młodzieży wobec sobie współczesnych. Ewangeliczny obraz wypędzenia przekupniów z świątyni pokazuje, że i dzisiaj toczy się bój o świątynie - ciało i duszę młodych - o szlachetne i czyste życie. Bój o to, by ogołocić je z Bożego blasku, odzierać z godności, z pragnienia świętości. Ks. Marcin przywołał fragment homilii papieża Jana Pawła II z Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny w Tarnowie w 1987 r. Przypomniał tym samym, że jednym z zadań świętych jest zawstydzać, takim zbawczym wstydem, „ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie”. A to domaga się postawienia Boga na pierwszym miejscu, tak aby wszystko inne, co stanowi o naszym życiu, porządkować. Święci, podobnie, jak bł. Karolina mają „świadczyć o wielkiej godności człowieka”, w słowie, a przede wszystkim w konkretnym czynie, co domaga się złożenia ofiary, ze swojego życia, jak to czynią męczennicy, albo ofiarowania swojego życia Bogu i bliźnim.

Po Eucharystii młodzi czuwali przed Najświętszym Sakramentem dziękując Chrystusowi za dar osoby bł. Karoliny, która była obecna w relikwiach i wizerunku ikony. Świętowanie zakończyła wspólna agapa w kawiarence duszpasterstwa akademickiego, gdzie młodzi radowali się także z imienin jednej z uczestniczek, której patronuje błogosławiona Męczennica.

[MMS]


341 2662

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone