Wszystko dla Boga i Polonii...

Święto Patronalne Prowincji w Ameryce Południowej

Dziś obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji wszystkim chrystusowcom, którzy pracowali lub pracują w Prowincji pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej, składamy serdeczne życzenia i otaczamy modlitwą przez wstawiennictwo Niepokalanej.

Niech Boże błogosławieństwo przynosi owoce w pełnieniu naszego charyzmatu oraz na drodze do osobistego uświęcenia. Jako Wspólnota dziękujemy za wkład, jaki każdy z chrystusowców wniósł w pracę na rzecz naszych rodaków żyjących w tej części świata.


341 4273

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone