Wszystko dla Boga i Polonii...

Tournée prymicyjne neoprezbiterów

Nazajutrz po święceniach, o poranku w środę 22 maja 2024 r., nowo wyświęceni kapłani odprawili Mszę Świętą prymicyjną dla mieszkańców Domu Głównego i seminarium. Przewodniczył jej ks. Alexander Łakomy SChr. Na zakończenie udzielili wszystkim uczestniczącym prymicyjnego błogosławieństwa. W czwartek 23 maja natomiast takie Eucharystie sprawowali o poranku we wspólnotach sióstr misjonarek i wspólnej pracy oraz u najstarszych chrystusowców w Puszczykowie, a po południu – w domu nowicjackim w Mórkowie, skąd udali się na Jasną Górę, aby u stóp Czarnej Madonny, Królowej Polski i Polonii zawierzać swoje kapłańskie posługiwanie. Uczynili to w piątkowy poranek 24 maja, we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, o której tak pięknie pisał nasz Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond SDB:

Maryja więc jest wszechmocną jeżeli nie rozkazem i wolą, to jest wszechmocną wstawiennictwem i prośbą. (…) Maryja jest chorągwią wielką, którą Bóg zawiesił na niebie dla okazania swej mocy i miłosierdzia: jest chorągwią piękności, albowiem Bóg przybrał ją w takie klejnoty natury i łaski, iż ona stanowi najpiękniejszą ozdobę raju: jest chorągwią wiary, bo kiedy herezje przypuszczają gwałtowne szturmy na dwie najświętsze tajemnice wiary naszej to jest na Trójcę Przenajświętszą i Wcielenie Słowa przedwiecznego. … Jest wreszcie Najśw. Panna chorągwią, pod którą się wszyscy uciekamy, gdy nas przeciwności trapią, gdy nas albo prace męczą, albo pokusy nagabują, albo prześladowania ciemiężą, albo gdy gniew Pański nad nami zawisł. Każdy się wtenczas do Niej ucieka wzywając Ją pod różnymi tytułami i Uzdrowienie chorych i Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami. (…) chrześcijanie, (…) wzywają Ją pod ślicznym tytułem: Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami, [ponieważ] istotnie w tym pięknym tytule Auxilium Christianorum (Wspomożenie Wiernych), jest ukryte znaczenie, którego nadaremnie szukamy w innych niemniej miłych i wzruszających tytułach. (…) Maryja czeka na nas, chce nam błogosławić, pragnie nam dopomóc; uciekajmy się przeto z wiarą do Niej, wzywajmy Ją z ufnością w naszych utrapieniach i boleściach: Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami, a ona będzie naszą ulgą, pomocą i pociechą. (A. HLOND, Maryja Wspomożenie Wiernych, w: «Wiadomości Salezjańskie» R. IX[1905], nr 5, s. 117-120)

W Niedzielę Trójcy Świętej (oraz sobotę ją poprzedzającą) nasi neoprezbiterzy odprawiali Msze prymicyjne w gronie najbliższych.

W kolejnych dniach neoprezbiterzy przybywali do naszych parafii zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ks. Matthew (Mateusz) Pajor SChr w pierwszych dniach czerwca 2024 r. sprawował Msze prymicyjne w miejscu swojego chrztu i wzrastania w Chicago i Lombard. Za Oceanem przebywał również ks. Alexander Łakomy SChr: Msze prymicyjne odprawił w kanadyjskich Oshawie i Scarborough. Natomiast niedzielę 9 czerwca 2024 r. spędził w Aulnay sous Bois. Ks. Bohdan Prysiażny SChr tymczasem z prymicyjnym błogosławieństwem udał się do naszych parafii na Pomorzu Zachodnim: w kościele w Brojcach przewodniczył sumie odpustowej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz sprawował Eucharystie w filialnych kościołach brojeckiej parafii – Bielikowie i Dargosławiu.

 


230 438

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone