Wszystko dla Boga i Polonii...

Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla

Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, „niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”, ale raczej zadajmy śmierć „temu, co jest przyziemne w naszych członkach”, by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się „podnóżkiem Jego stóp”, dopóki nie usunie spośród nas wszelkich Władz, Panowań i Zwierzchności.

(ORYGENES, «O modlitwie», z Godziny Czytań uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

Każdego dnia żywimy owo pragnienie, które tak plastycznie wyraża Orygenes: chcemy, by Jezus Chrystus był Panem i Królem naszego życia… To pragnienie staje się jeszcze mocniejsze, gdy przeżywamy bądź przygotowujemy się do naszego tytularnego święta przypadającego rokrocznie w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tegorocznemu przygotowaniu przewodzi ks. Dariusz Dąbrowski COr proboszcz parafii NMP Świętogórskiej w Gostyniu i kustosz świętogórskiego sanktuarium.
Przybliżając w żywy i barwny sposób dzieło życia założyciela swojej wspólnoty, św. Filipa Neri bądź jego duchowych synów (np. św. Jana Henryka Newmana), ks. Dariusz kreśli obraz Bożego działania na przestrzeni wieków. Opis działania Boga w czasach kryzysów i zamętów (choćby w XVI wieku – wieku działalności apostolskiej św. Filipa) pozwala na wysnucie wniosku, iż Bożą odpowiedzią na wszelkie zawirowania w świecie są święci (ów XVI wiek bowiem wydał wielu świętych, na których wzorują się kolejne pokolenia chrześcijan). Z kolei wszystkie podejmowane rozważania i refleksje, nasza wspólna i gorliwa modlitwa oraz gromki śpiew Liturgii Godzin mogą potwierdzać intuicję naszego Założyciela, kard. Augusta Hlonda, który przed laty pisał, że królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potężnieć będzie „jako panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” (por. A. HLOND, Do Redakcji „Ruchu Katolickiego”. Słowo wstępne, w: Acta Hlondiana, t. III, cz. 1, s. 129-130).

Dlatego nieśmiało zapraszamy i Was, drodzy Przyjaciele i Czytelnicy, do wytrwałej modlitwy, zachęcamy do zintensyfikowania wołania do Pana Boga: Adveniat Regnum Tuum!

Fotogaleria autorstwa kl. Piotra Gutsche SChr na stronie www naszego seminarium


230 6589

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone