Wszystko dla Boga i Polonii...

Uroczystość św. Józefa w Bochum

Uroczystość św. Józefa jest świętem patronalnym Prowincji w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech Towarzystwa Księży Chrystusowców. W tym dniu gościem Domu Prowincjalnego w Bochum był biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz z Białorusi.

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w intencji wszystkich kapłanów posługujących w prowincji oraz w intencji nowych i licznych powołań do Towarzystwa Chrystusowego.

We Mszy św. uczestniczyli ministranci z polskich misji, którymi opiekują się księża chrystusowcy, a którzy w tych dniach przeżywali weekendowy dzień skupienia. Biskup zachęcił ministrantów, by starali się przeżywać swoją wiarę radośnie i z głęboką radością ewangeliczną.

W uroczystych obchodach święta patronalnego udział wzięli również niektórzy kapłani z prowincji oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr z Poznania. Spotkanie zakończyło się braterskim obiadem.

Ksiądz Prowincjał Edmund Druz podziękował biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi za modlitwę oraz za możliwość wspólnego świętowania. Życzył, aby codzienna biskupia posługa na Wschodzie przynosiła błogosławione owoce.

Ks. Jerzy Martinowicz


2 5096

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone