dodano: 2021-08-30 13:00:29 edycja: 2021-08-30 17:44:11 autor: 230 odsłon: 1784

Uroczystości odpustowe w sanktuariach maryjnych Wielkopolski

W drugiej połowie sierpnia w wielu sanktuariach maryjnych w Wielkopolsce odbywają się doroczne kilkudniowe uroczystości odpustowe.

Od lat w obchodach odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej uczestniczą najmłodsi chrystusowcy, aspiranci i nowicjusze. Tamtejszy odpust zbiega się w czasie z przyjazdem kolejnych kandydatów do zgromadzenia do domu nowicjackiego w Mórkowie (który przypada w rocznicę przybycia pierwszych kandydatów do Potulic). W uroczystościach odpustowych w niedzielę 22 sierpnia 2021 r. pod przewodnictwem metropolity poznańskiego, abpa Stanisława Gądeckiego wraz z mieszkańcami domu nowicjackiego i parafianami z Mórkowa brali udział także nasi klerycy.

Natomiast przebywający pod koniec sierpnia w rodzinnych stronach ks. Mirosław Ziembiński SChr, polonijny duszpasterz z Niemiec aktywnie włączył się w uroczystości odpustowe w rodzinnej parafii przy sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie przewodnicząc liturgii Mszy Świętej z błogosławieństwem dzieci.


30 sierpnia 2021r. 30 sierpnia 2021r. 230 1784