dodano: 2021-06-11 12:47:00 edycja: 2021-09-01 12:46:58 autor: 230 odsłon: 6557

Uroczystości odpustowe w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie

Przed stu laty, w czerwcu 1921 roku, bazylice Serca Jezusowego w Krakowie pasterze Kościoła poświęcili Polskę Sercu Bożemu. W tym roku uczynili to ponownie, a razem z nimi – cała wspólnota wierzących w Polsce – wszyscy w swoich parafiach. W Szczecinie centralne uroczystości odbyły się w naszym Sanktuarium w dniu odpustu, 11 czerwca 2021 r. (nota bene w kolejną rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Szczecinie).

Podobnie jak w roku ubiegłym, z racji epidemii, nie było procesji ulicami miasta. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w sanktuarium nabożeństwem czerwcowym z procesją wokół kościoła. Podczas nabożeństwa – słowami Aktu Poświęcenia – oddaliśmy opiece Serca Jezusowego nas samych, nasze rodziny i naszą Ojczyznę. Tej części odpustu przewodził rektor AWSD w Szczecinie ks. dr Krzysztof Łuszczek.

Uroczystej Mszy Świętej odpustowej, na której zgromadzili się kapłani diecezjalni i zakonni, nasi klerycy z ks. prefektem drem Pawłem Jasiną SChr oraz z seminarium w Szczecinie, siostry zakonne oraz wierni świeccy, przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat SChr. On też wygłosił kazanie, w którym przypomniał czym charakteryzuje się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i czym jest akt poświęcenia się temuż Sercu, który w tegoroczną uroczystość, tak jak przed stu laty, ponowiliśmy.

Przypomniane nauczanie Kościoła, szczególnie papieży XX wieku, a przede wszystkim wezwanie Pana Jezusa, skierowane ongiś do św. Małgorzaty Marii Alacoque, do wynagradzania za zniewagi i grzechy oraz do całkowitego oddawania się Jego Sercu, niech będą dla nas pomocą, by rzeczywiście Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach, abyśmy w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Boga (por. Ef 3,17-19).

fot. kl. Patryk Jaroszek SChr

*    *    *

Ponadto na przełomie maja i czerwca 2021 r. uroczystości odpustowe odbywały się w parafiach w Szczecinie Zdrojach i Poznaniu Umultowie.



11 czerwca 2021r. 01 września 2021r. 230 6557