Wszystko dla Boga i Polonii...

V Kongres Hlondowski w Rumi

Wystąpienia prelegentów zaproszonych do Rumi na V Kongres Hlondowski zorganizowany w sobotę 24 września 2022 r. przez p. Joannę Olbert, oddział Akcji Katolickiej oraz parafię przy Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi potwierdzają nieustanną świeżość nauczania Prymasa Polski, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, założyciela naszej wspólnoty zakonnej.

Mocno stój przy wierze ojców […] i trwaj przy świętej wierze – te słowa naszego Założyciela, które stanowiły motto sobotniego spotkania, są wezwaniem, by wciąż poznawać, pogłębiać i przekazywać chrześcijańskie dziedzictwo naszego narodu, w którym odnajdziemy naszą tożsamość i godność. Zaproszeni Goście przywoływali pasterskie listy, odezwy, przemówienia a nawet świąteczne życzenia i wskazywali na niezwykłą aktualność słów Prymasa Hlonda wypowiedzianych czy zapisanych nawet 80-90 lat temu. Zatem warto i trzeba do tego patrymonium sięgać i z niego czerpać tak, jak czerpali kolejni wielcy Pasterze Kościoła w naszej Ojczyźnie – bł. kard. Stefan Wyszyński, następca kard. Hlonda na prymasowskiej stolicy oraz św. Jan Paweł II, który miał okazję kilkakrotnego spotkania naszego Założyciela i kilka razy podczas swoich odwiedzin na ojczystej ziemi przypominał dzieło życia Prymasa Polski dwudziestolecia międzywojennego. Może uczestniczących w tym spotkaniu było niewielu, ale niech staną się oni tym ewangelijnym ziarnkiem gorczycznym, które rozrasta się w olbrzymie drzewo i wydaje prawdziwie plon obfity. Dlatego zachęta zawarta w motto niechaj przyświeca wszystkim, którzy propagują dzieło życia Kardynała Założyciela i razem z nim zaproszenie do radykalnego przekształcania, formowania własnego życia według wskazań Ewangelii. Albowiem trzeba nam nieustannie wracać do czystego i pełnego chrześcijaństwa. Trzeba się zająć poważnie swoją duszą i swym zbawieniem. Trzeba życie swoje wydźwignąć na wyżyny prawa Chrystusowego. Trzeba się stanowczo odwrócić od grzechu. Trzeba się zawierzyć łaskom Odkupienia, trzeba z nimi współdziałać i przy ich pomocy zdążać ku szczytom doskonałości chrześcijańskiej, [ponieważ] Chrystus musi się stać naszym życiem.

Swoje referaty zaprezentowali: ks. dr Bogusław Kozioł SChr, proboszcz z Dobrzan i wicepostulator procesu beatyfikacyjnego naszego Założyciela, ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr, wykładowca Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, ks. prof. dr hab. Jan Niewęgłowski SDB, profesor UKSW w Warszawie, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr, profesor na WT UAM w Poznaniu i AKSiM w Toruniu, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk oraz główna organizatorka p. Joanna Olbert. A całość spotkania poprzedziła Eucharystia w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego w sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych pod przewodnictwem bpa Wiesława Szlachetki, biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej (tyt. Vageata).

Fotorelację zawdzięczamy gdańskiej edycji „Gościa Niedzielnego” oraz „Naszemu Dziennikowi”, które objęły medialnym patronatem wspólne zgłębianie dziedzictwa naszego Założyciela. Nie zabrakło medialnych relacji przygotowanych przez gdański oddział TVP i Katolicką Agencję Informacyjną.


230 3369

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone