dodano: 2022-06-17 14:27:19 edycja: 2022-06-22 05:47:21 autor: 230 odsłon: 3225

«Wakacje z Bogiem» na Białorusi

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa chrystusowcy pracujący na Białorusi po raz kolejny zorganizowali letni odpoczynek dla swoich najmłodszych parafian.

W dniach 6-15 czerwca 2022 r. ponad setka dzieci z parafii św. Jana Ewangelisty w Mińsku spędziła w tym roku swoje „Wakacje z Bogiem” w Nowogródku. W tym roku uczestnicy przeżyli dziesięciodniową przygodę w ramach wędrownej akademii miłości, cykl spotkań formacyjnych obejmujący m.in. tematy posłuszeństwa, gościnności, przyjęcia woli Bożej, naśladowania Jezusa, wdzięczności, przyjaźni i miłości. Nie zabrakło przeróżnych atrakcji i niespodzianek, jak gra miejska w historycznym centrum Nowogródka, wycieczka na nowogródzki zamek i do kościoła farnego ufundowanego w 1395 r. przez księcia litewskiego Witolda, zwiedzanie remizy strażackiej i zabawy wodne.

Miejscem „Wakacji z Bogiem” był dawny klasztor dominikański z I połowy XVII w. fundacji koniuszego Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztofa Chodkiewicza, w którym w ramach dominikańskiej szkoły powiatowej pobierał naukę między innymi Adam Mickiewicz w latach 1807-1815, a dla naszych małych i większych bohaterów stał się bazą noclegową.

Współorganizatorami wyjazdu były pracujące w parafii w Mińsku nazaretanki. Na zakończenie tego czasu odpoczynku uczestnicy odbyli pielgrzymkę do miejsca stracenia Jedenastu Błogosławionych Sióstr Nazaretanek Męczenniczek z Nowogródka.

tekst i foto: ks. Andrzej Łysy SChr

*    *    *

„Wakacje z Bogiem” w czerwcowe dni organizowały również nasze polonijne parafie za Oceanem: misje Miłosierdzia Bożego w Lombard i Świętej Trójcy w Chicago. Ich przebieg relacjonują parafialne kanały Facebook.17 czerwca 2022r. 22 czerwca 2022r. 230 3225