Wszystko dla Boga i Polonii...

Warsztaty duszpasterskie w Brazylii

Chrystusowcy posługujący w Brazylii uczestniczyli w dorocznym kursie duszpasterskim. Odbył się on w domu prowincjalnym w Kurytybie. Podczas trwającego 4 dni spotkania księża uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez ks. Jerzego Molewskiego SChr - moderatora Ruchu Czystych Serc. Uczestników kursu odwiedziła także Wicekonsul RP, która nakreśliła możliwości współpracy oraz pomocy organizacjom polonijnym w Brazylii oraz opieki nad parkiem Jana Pawła II w Kurytybie.
Na zakończenie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego wybrano delegatów na kapitułę prowincjalną oraz generalną naszego zgromadzenia zakonnego.


341 3406

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone