Wszystko dla Boga i Polonii...

Warsztaty muzyki liturgicznej

W dniach 19-21 stycznia w parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej. To były trzy intensywne dni, w czasie których członkowie działającego w dobrzańskiej parafii zespołu "Mika'el", pod czujnym okiem pana Jakuba Tomalaka doskonalili swój artystyczny warsztat. 

Była to doskonała okazja, aby poznać możliwości swojego głosu, spróbować sił w śpiewie wielogłosowym, zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i wreszcie – doświadczyć piękna wspólnej modlitwy śpiewem. W czasie tego wydarzenia nie mogło zabraknąć czasu na wspólną Eucharystię i modlitwę liturgiczną: jutrznię oraz kompletę. Warsztaty uwieńczyła oprawa muzyczna Mszy Świętej o godz. 11:00 oraz koncert uwielbienia. Uczestnicy twierdzą jedno: "było warto, wiele się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy".

Warsztaty poprowadził pan Jakub Tomalak - dyrygent, kompozytor, aranżer, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, producent muzyczny (m.in. płyty "Nova Pieśń”,”12 oddechów”, "Akatyst ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy”, "Odnalazłeś  mnie”, projekt ”Psalmy Józefa”), autor wielu pieśni, opracowań chóralnych oraz form wokalno-instrumentalnych jak również piosenek chętnie wykonywanych przez chóry, zespoły i schole akademickie na terenie całego kraju.

ks. Rafał J. Sorkowicz SChr


341 6723

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone