dodano: 2021-09-22 20:10:10 edycja: 2021-09-24 16:47:16 autor: 230 odsłon: 7013

Wizytacja w Hiszpanii i Portugalii

W drugiej połowie września 2021 r. przełożony generalny kontynuował wizytację w prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej: po odbytym ze Współbraćmi z Francji dniu skupienia wraz ks. prowincjałem Zbigniewem Wcisło SChr udali się na półwysep Iberyjski, by odwiedzić chrystusowców posługujących w Hiszpanii i Portugalii. Jako pierwszego odwiedzili ks. Grzegorza Zygułę SChr, pracującego dla Polonii i Kościoła lokalnego w diecezji i prowincji Segowia (Kastylia i León). Stamtąd udali się Fátimy, gdzie w miejscu szczególnym, jakim jest Kaplica Objawień w piątek 17 września 2021 r. sprawowali wraz z posługującym tam ks. Andrzejem Węgrzynem SChr Mszę Świętą w intencjach Towarzystwa, rozpoczynającego jubileuszowy, dziewięćdziesiąty rok istnienia oraz zbliżającej się nadzwyczajnej kapituły zgromadzenia. Dobremu Bogu przez ręce Maryi polecali również Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii, intencję powołań do tych wspólnot i do służby Bożej oraz sprawy całej Polonii i jej duszpasterzy. Powrócili następnie do Hiszpanii, do Alcalá des Henares – miejsca posługi ks. Adama Szymczaka SChr. .

W poniedziałek i wtorek 20 i 21 września 2021 r. wszyscy chrystusowcy z półwyspu Iberyjskiego spotkali się na dniu skupienia w Siete Aguas koło Walencji w domu Zgromadzenia Verbum Dei. Epidemia COVID-19 spowodowała, że było to pierwsze wspólnotowe skupienie po prawie dwóch latach. Przewodniczył mu ks. Generał, a rozpoczął je obecny także ks. Prowincjał, który przekazał informacje dotyczące różnych spraw prowincji. Później Współbracia  wspólnie odmówili nieszpory i udali się na kolacje, po której odbyło się spotkanie braterskie. Kolejny dzień rozpoczęto wspólnym oficjum jutrzni, rozmyślaniem i odmówieniem modlitw Towarzystwa. Po śniadaniu ks. Generał wygłosił konferencję ascetyczną na temat odnowy życia zakonnego, życia konsekrowanego, w której podkreślił trzy filary do tego potrzebne czyli konsekrację, Słowo Boże – lectio divina i komunikację między osobami. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu można było skorzystać z sakramentu pokuty. Na zakończenie adoracji został odmówiony wspólnie różaniec, którego rozważania poprowadził ks. Grzegorz Zyguła SChr. Czas indywidualnej i wspólnotowej modlitwy zwieńczyła koncelebrowana Msza Święta w święto św. Mateusza Apostoła, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Generał.

Po liturgii został zjedzony obiad, a następnie wszyscy udali się do swoich wspólnot parafialnych. Ks. Generał z ks. Prowincjałem pojechali do ks. Andrzeja Sobczyka SChr pracującego w diecezji Orihuela-Alicante, a stamtąd do Walencji, gdzie w pierwszej Polskiej Parafii Personalnej w Hiszpanii posługują ks. Czesław Piela SChr i ks. Jerzy Sowa SChr. Ostatnim punktem wizytacji w Hiszpanii i Portugalii była Katalonia i Barcelona, gdzie od wielu lat duszpasterzem Polaków jest ks. Krzysztof Jaworski SChr. Po zwizytowaniu wszystkich placówek na półwyspie Iberyjskim w drodze powrotnej do domu prowincjalnego zatrzymali się w Agay na Lazurowym Wybrzeżu i odwiedzili ks. Zbigniewa Kreta SChr.

tekst i foto: ks. Krzysztof Jaworski SChr22 września 2021r. 24 września 2021r. 230 7013