dodano: 2021-03-15 10:38:26 edycja: 2021-03-19 22:19:03 autor: 230 odsłon: 1080

Wizytacja w Lotaryngii, Burgundii i w departamencie Loary

Zakonne rekolekcje przeprowadzone w nowatorskiej – hybrydowej formie oraz pogrzeb ks. Władysława Dobrocia SChr, wieloletniego duszpasterza polonijnego we Francji wyznaczyły początek drugiej części wizytacji ks. Krzysztofa Olejnika SChr, naszego przełożonego generalnego w prowincji MB Częstochowskiej.

Ks. Generał razem z ks. Zbigniewem Wcisło SChr, przełożonym prowincjalnym udał się do Współbraci duszpasterzujących w Lotaryngii, Burgundii i nad Loarą. Odwiedził także znajdujący się w sąsiedztwie miejsca posługi dwóch chrystusowców klasztor wizytek w Paray le Monial, miejsce gdzie Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie Marii Alacoque oraz prosił o modlitwę wynagradzającą za grzechy i za oziębłość serc ludzkich.

Modlitwa w tym szczególnym miejscu wpisuje się w zakorzeniony w naszą zakonną tożsamość kult Serca Bożego, do którego gorliwego pielęgnowania i krzewienia ks. Generał zachęca wszystkich chrystusowców, przypominając słowa Kardynała Założyciela: „Ta miłość właśnie jest słońcem duszy, z którego wychodzą różne promienie, jak pokora, pobożność, czystość; ta miłość jest ogniskiem, które rozgrzewa ludzkość za pomocą swego płomienia i swej potęgi nadnaturalnej [...] z niej wypływa wszystko to, co podziwiamy w Słowie Wcielonym w porządku ducha i materii. [...] Uczcijmy [...] Najsłodsze Serce Pana Jezusa: nasze modlitwy niech będą gorliwsze niż kiedykolwiek, jałmużna obfitsza, a Pan Bóg ześle swe łaski i błogosławieństwa na nas, na nasze rodziny i na osoby nam drogie” (A. HLOND, Najsłodsze Serce Pana Jezusa, w: „Wiadomości Salezyańskie” R.9[1905], nr 6, s.145; K. OLEJNIK, List do Współbraci z okazji kolejnej rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego [8 IX 2020 r.]).

Poza Paray le Monial na drodze przemieszczania się ks. Generała i ks. Prowincjała między miejscami posługiwania naszych Współbraci stanęło również Ars – miejsce duszpasterskiej pracy św. Jana Marii Vianneya. Zatem nie mogło zabraknąć chwili modlitwy za Towarzystwo i o powołania przez wstawiennictwo Patrona wszystkich proboszczów…

 15 marca 19 marca 230 1080