dodano: 2021-02-13 22:00:00 edycja: 2021-02-14 11:14:56 autor: 230 odsłon: 2563

Wizytacje kanoniczne w domach zakonnych i placówkach duszpasterskich w Polsce

Na łamach kalendarium znalazły się sprawozdania z wizytacji domów formacyjnych zgromadzenia – nowicjatu i seminarium oraz w jednej zagranicznej prowincji.

Spotkania najwyższych przełożonych ze wszystkimi Współbraćmi są kontynuowane, bo trzeba wciąż umacniać jedność Towarzystwa, zacieśniać kontaktów z przełożonymi, w ogóle ze wszystkimi Współbraćmi, ukierunkowywać nasze życie zakonne, aby wzrastała odpowiedzialność każdego chrystusowca za realizację misji zgromadzenia. (por. UiDTChr 170). Przełożony generalny w połowie lutego 2021 r. przeprowadził wizytację w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, natomiast wikariusz generalny już w styczniu rozpoczął wizytowanie domów zakonnych i placówek duszpasterskich na Pomorzu Zachodnim.


13 lutego 2021r. 14 lutego 2021r. 230 2563