Wszystko dla Boga i Polonii...

Wprowadzenie w posługę ministranta w Ilford

U progu Adwentu AD 2022, u progu czasu czuwania i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela w naszej parafii Matki Bożej Fatimskiej Ilford /Waltham Cross z wielka radością przyjęliśmy piętnaścioro kandydatów do grona nowych ministrantów.

Niedzielnej Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Kościółek SChr. Podczas tej Eucharystii, przygotowywani przez ostatni rok kandydaci – złożyli ślubowanie ministranckie, oraz zostali obłóczeni w alby. Nowym ministrantom życzymy wzrastania w łasce Bożej i wierności Chrystusowi .
tekst i foto: ks. Cezary Kraczkowski SChr


230 945

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone