dodano: 2023-10-01 14:45:00 edycja: 2023-10-11 23:13:29 autor: 230 odsłon: 2520

Wrześniowe święta w Towarzystwie Chrystusowym – śluby zakonne i święcenia…

Jak już wspomnieliśmy odbywające się w trzeciej dekadzie września doroczne rekolekcje w seminarium stanowią przygotowanie do kolejnego roku formacyjnego, ale również do ponowienia zakonnej profesji na kolejne lata bądź jej odnowienia (wszak zakonne Ustawy zobowiązują każdego chrystusowca do odprawienia rekolekcji, a na ich zakończenie odnowienia profesji zakonnej i wyrażenia gotowości wyjazdu do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów – por. art. 50 UiDTChr). Odnowienie bądź ponowienie ślubów czy złożenie wieczystej profesji zakonnej wyraża bowiem naszą chęć całkowitego ofiarowania siebie Chrystusowi: tego, kim jesteśmy i wszystkiego, co posiadamy, aby On mógł objawiać swoją wielką Miłość całemu światu i zbawczy plan wobec niego przez naszą wierną służbę na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej i budowania Jego królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W święto Świętych Archaniołów AD 2023 kl. Augustyn Kozieracki SChr podczas porannej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej ponowił śluby zakonne na kolejne trzy lata. Przez dwa kolejne dni oczy wszystkich chrystusowców były zwrócone ku kościołowi parafialnemu pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, gdyż  w nim na wieki swoje oddanie Chrystusowi i polskiej rzeszy wychodźczej w sobotę 30 września 2023 r. wypowiedział kl. Matthew Pajor SChr. Swoje śluby złożył na ręce ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego w obecności swoich rodziców i bliskich (którzy pochodzą właśnie z Łososiny Dolnej) oraz wielu Współbraci z kraju i zagranicy (na czele z przełożonym prowincji północnoamerykańskiej ks. Jackiem Walkiewiczem SChr). Natomiast w niedzielę 1 października 2023 r. przez posługę bpa Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej (tyt. Bossa) przyjął święcenia diakonatu.

To wielkie święto dla zgromadzenia, dlatego

Drodzy Czytelnicy i Kochani Przyjaciele,
Zwracamy się z prośbą o modlitewne towarzyszenie, aby nowo wyświęcony diakon Matt, nasi nowicjusze i klerycy, aby wszyscy chrystusowcy wszelkie zadania wynikającego z podjętego powołania pięknie wypełniali. Ośmielamy się o to wsparcie prosić, gdyż pragniemy, by nasze posługiwanie przynosiło błogosławione i trwałe owoce, a my – byśmy byli wiernymi i dobrymi robotnikami w Winnicy Pana…

(jako ilustracja posłużyła zapowiedź ślubów i święceń kl. Matta na naszym Facebookowym profilu)

na portalu www "Gościa Tarnowskiego" można znaleźć fotogalerię ze święceń diakonatu naszego Współbrata.


01 października 2023r. 11 października 2023r. 230 2520