Wszystko dla Boga i Polonii...

XI Kapituła prowincji Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej

W czwartek 24 lutego 2022 r. uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w domu prowincjalnym w Kurytybie rozpoczęły się obrady XI Kapituły prowincji pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej.

Przewodniczył jej przełożony prowincjalny ks. Kazimierz Długosz SChr. On też wygłosił homilię, który, nawiązując do kryzysu i problemów z jakimi zmaga się współczesny świat, wskazał na znaczenie zakonów w odnowie życia moralnego i religijnego na świecie. W obradach kapituły brali udział członkowie zarządu prowincjalnego oraz delegaci wybrani przez księży należących do naszej prowincji. Specjalnym gościem obrad był ks. Krzysztof Olejnik SChr przełożony generalny zgromadzenia.

Motto kapituły stanowiły słowa Założyciela zgromadzenia, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda „Tożsamość chrystusowca – bądźcie tymi, którymi ślubowaliście być”. Kapituła to okazja do refleksji nad życiem wspólnotowym i prowadzoną przez naszych misjonarzy pracą duszpasterską. Pomocą w ocenie bieżącej sytuacji prowincji i podstawą do dyskusji były referaty przygotowane przez Ojców Kapitulnych:

•    „Potrzeby duszpasterstwa polonijnego w Brazylii i realizacja charyzmatu naszego zgromadzenia we wspólnotach nam powierzonych”,
•    „Troska o formację duchową chrystusowca w warunkach pracy w Brazylii”,
•    „Pisma wydawane przez Towarzystwo Chrystusowe: Miłujcie się oraz Msza Święta jako materiał pomocny w duszpasterstwie i praca powołania w naszej rzeczywistości”,
•    „Wyzwania duszpasterskie w parafiach miejskich oraz w interiorze”,
•    „Parafia a media społecznościowe”

Uczestnicy Kapituły zapoznali się także ze sprawozdaniem księdza prowincjała oraz przeprowadzili analizę materiału przygotowującego Kapitułę Generalną Nadzwyczajną naszego zgromadzenia. Po zakończeniu obrad kapitulnych Przełożony Generalny rozpoczął wizytację kanoniczną u wszystkich chrystusowców pracujących w prowincji.

Dodajmy, że kapłani z Towarzystwa Chrystusowego pracują na kontynencie południowoamerykańskim od stycznia 1958 r. Od tego czasu w tej najstarszej prowincji naszego zgromadzenia zakonnego pracowało 86 chrystusowców.

tekst i fotografie: ks. Kazimierz Długosz SChr


230 4548

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone