dodano: 2019-07-03 09:03:44 edycja: 2019-07-08 21:24:59 autor: 341 odsłon: 9411

Rekolekcje przed XIII Kapitułą Generalną

Zwyczajowo, co sześć lat, w naszej rodzinie zakonnej zwoływana jest przez przełożonego generalnego kapituła generalna. Jak stanowi prawo własne zgromadzenia: „kapituła otrzymuje najwyższą władzę w Towarzystwie, tak jest powołana, ażeby reprezentując całą wspólnotę, stała się prawdziwym znakiem naszej jedności i miłości” (UiDTChr 129). Oprócz troski o duchowe dziedzictwo zgromadzenia, kapituła dokonuje wyboru nowego zarządu i rady generalnej.

Tematem XIII Kapituły Generalnej, zaproponowanym przez przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr, są słowa Założyciela kard. Augusta Hlonda skierowane do chrystusowców pod koniec rekolekcji kapłańskich odbywających się 24 sierpnia 1945 roku: Powróćmy (więc) do tej ofiary totalnej (…) Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! To w kontekście tego tekstu oscylować będą późniejsze obrady robocze.

Kapituła rozpoczęła się 2 lipca trzydniowymi rekolekcjami, które prowadzi o. Eliot Marecki OFM. W słowie wstępnym skierował uwagę uczestników na tekst biblijnego stworzenia świata w Księdze Rodzaju, podkreślając rolę Ducha Świętego, unoszącego się nad wodami chaosu. Drugim obrazem biblijnym była postać proroka Eliasza, którego Pan nie pozostawił w rozpaczy, ale umacniał w czasie pobytu na pustyni i utwierdził w posłudze.

dzień II

W drugim dniu rekolekcji prowadzący przedstawił kilka obrazów.

Najpierw przypominał wędrówkę Narodu Wybranego po pustyni i zwrócił uwagę na jakże dwie odmienne opinie zwiadowców po Kanaanie. Większość z nich nie sugerowała zajęcia ziemi obiecanej, natomiast jedynie Kaleb i Jozue ożywieni innym duchem i wierni do końca temu, co im Bóg objawił, mogli do niej wejść. Natomiast pozostałych, którzy zapomnieli o Bożych obietnicach, spotkały tragiczne konsekwencje.

Podczas Eucharystii, nawiązując do patrona dnia, św. Tomasza Apostoła, rekolekcjonista rozpoczynając swoje rozważanie od tekstu Listu do Hebrajczyków, podkreślał wielokrotnie, że cokolwiek przeżywamy, bez wiary, nie możemy podobać się Panu. Jedynie uwierzenie, daje nam możliwość zobaczenia, doświadczenia i bycia szczęśliwym (por. J 20,29: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli…). Każdy więc element życia powinien być zapełniony paschalnym zawołaniem: tu jest Pan!

W popołudniowej konferencji przywołał króla Saula. Wybranego, namaszczonego, ale ostatecznie odrzuconego. Prędzej czy później w życiu człowieka pojawia się moment próby, w którym nie można zapominać o tym, że Pan nigdy się nie spóźni. W przeciwnym razie otwieramy drzwi niewiary a to już bliski krok do upadku.

dzień III

W kontekście rozważanej dzień wcześniej sytuacji próby, rekolekcjonista zachęcał, iż nie można ani na chwilę stracić duchowej czujności. Pojawia się bowiem okazja, by pójść na mały kompromis ze złem. Bohaterem dopołudniowych refleksji był król Jozafat. W Drugiej Księdze Kronik znajdujemy modlitwę, którą kieruje do Pana. Najpierw pokazując wielkość Boga, następnie świadomość swej bezsilności wobec napotkanych trudów, by ostatecznie zwrócić ku Najwyższemu swe oczy i usłyszeć, że Bóg nieustannie jest z nim obecny.

Homilia była przesiąknięta podkreśleniem roli dziękczynienia, o którym w swoich listach bardzo często mówił św. Paweł (por. Ef 5,18; 1Tes 5,18). Dlaczego ono jest tak ważne w życiu każdego z nas? Ponieważ staje się antidotum na grzech szemrania, narzekania. Jak podaje św. Tomasz: wdzięczność jest koroną cnót, a ona potem przyciąga również inne łaski (por. św. Tereska).

W drugiej konferencji tego dnia o. Eliot przywołał św. Arystydesa, filozofa, apologetę chrześcijańskiego, który pisał o utrzymywaniu przez Boga w istnieniu tego świata, tylko dzięki chrześcijańskiej modlitwie; modlitwie sprawiedliwych. Wymienione zostały postacie Samuela, Mojżesza, jako wzory modlitwy wstawienniczej. Rekolekcjonista zwrócił uwagę za sposób, w jaki kończymy dzień. Na ile opowiadamy Bogu o tym wszystkim, co nas w ciągu tego dnia spotkało; jakich ludzi Pan postawił na drogach naszego życia; i czy była za nich ofiarowana modlitwa.

Wieczorem uczestnicy trwali na modlitwie w czasie Godziny Świętej, którą w pierwszy czwartek miesiąca prowadził moderator powołań ks. Marcin Stefanik SChr. Zwrócił uwagę, by nie szczędzić każdego dnia godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu; by zawierzać swoich bliskich, parafian Jezusowi Eucharystycznemu oraz modlić się o powołania do naszego zgromadzenia, zwłaszcza za kandydatów w przeddzień zjazdu.Zapraszamy do śledzenia bieżącej relacji z przebiegu kapituły na naszym fanpage’u www.fb.com/chrystusowcy oraz https://twitter.com/chrystusowcy a także w innych mediach społecznościowych.03 lipca 2019r. 08 lipca 2019r. 341 9411