Wszystko dla Boga i Polonii...

XIII Międzyzakonna Pielgrzymka na Świętą Górę w Gostyniu

11 września 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu odbyła się XIII Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Życia Konsekrowanego. Konferencję do licznie zgromadzonych wygłosił biskup Jacek Kiciński, Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP. Przypomniał, że zadaniem osób zakonnych jest wejść w ten świat i od wewnątrz przemieniać go Ewangelią Miłości. Obecnym na pielgrzymce przedstawicielom zgromadzeń żeńskich i męskich zwrócił uwagę na potrzebę wcielania w życie ewangelicznego radykalizmu.

Biskup Jacek przewodniczył również Mszy Świętej i wygłosił homilię. Wskazał w niej na istotny element budowania naszego życia zakonnego. Jest nim fundament oparty na Chrystusie a nie na własnej wizji, zarówno wiary, instytutu i prowadzonego życia. Brak oparcia na swoim Mistrzu, nie przyniesie radości, a tym bardziej wdzięczności, ale rozgoryczenie, co jest oznaką powolnego odchodzenia od Boga i charyzmatu.

W pielgrzymce wzięli udział: magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr wraz z nowicjuszem i aspirantem oraz superior Domu Głównego ks. Marcin Stefanik SChr z przedstawicielami kleryków.

Doświadczeniami i radościami z przeżywania życia zakonnego uczestnicy mogli podzielić się podczas wspólnej agapy.

Pielgrzymka zakończyła się I nieszporami z XXIV niedzieli w ciągu roku.  

*    *    *

Tego samego dnia w naszym sanktuarium w Szczecinie została zorganizowana pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. Brały w niej udział wspólnoty ze Stargardu i Pyrzyc ze swoimi opiekunami – proboszczami parafii: ks. Krzysztofem Wąchałą SChr i ks. Piotrem Kurzajem SChr, a wspólnej modlitwie przewodził kustosz sanktuarium ks. Jarosław Staszewski SChr. Tydzień wcześniej zaś parafianie ze Stargardu uczestniczyli w «Dziękczynieniu w Rodzinie» odbywającym się Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Nadto parafianie z Dobrzan ze swoim Proboszczem w pierwszej połowie września udali się z pielgrzymką do Rzymu i do innych urokliwych miejsc Italii, zaś Polonia z Chicago i Lombard owej soboty poprzedzającej beatyfikację kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej rowerami pielgrzymowała do sanktuarium Matki Bozej Częstochowskiej w Merrillville.

*    *    *

Tymczasem młodzież z umultowskiej parafii na bieżąco informuje o podejmowanych działaniach w ramach misyjnego wolontariatu w Tanzanii, a w Bredzie i Chociwlu w drugą niedzielę września odbywały się odpustowe festyny rodzinne.


341 4083

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone