dodano: 2022-11-17 12:54:04 edycja: 2022-11-22 06:17:02 autor: 230 odsłon: 3772

Zakończenie Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej

Późnym popołudniem w środę 16 listopada 2022 r. zakończyły się obrady kapitulne. Ojcowie kapitulni sformułowali końcowe wnioski, uchwały i postulaty oraz zredagowali odezwę do wszystkich Współbraci. Nazajutrz na porannej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego zostało odśpiewane gromkie i uroczyste Te Deum laudamus… w podziękowaniu Panu Bogu za dar i czas Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej.

Jako chrystusowcy z ufnością powierzamy się Chrystusowi Królowi, albowiem mamy wielkie pragnienie nieustannego odnawiania się: odnawiania naszej duchowości i tożsamości zakonnej oraz rozpalania gorliwości w realizacji charyzmatu, wierności złożonym ślubom, by nasze posługiwanie było owocne i przyczyniało się do osobistego uświęcenia, jak i tych, do których jesteśmy posłani. Jak uczył Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, chcemy rzeczywiście stawać się tymi którymi ślubowaliśmy być; chcemy iść na całego z Bogiem i Matką Najświętszą, powierzając wszystko dla Boga i dla polskiego wychodźstwa: albowiem wtedy skrystalizuje się duch zakonny, duch totalnego oddania się dla Boga i dla dusz zbawienia.

foto: Danka Witkowska, © wyd. Hlondianum17 listopada 2022r. 22 listopada 2022r. 230 3772