dodano: 2023-04-20 19:41:22 edycja: 2023-05-11 15:49:12 autor: 230 odsłon: 1586

Zakonne rekolekcje na półkuli południowej

Nie tylko chrystusowcy z dwóch ‘europejskich’ prowincji przeżywali swoją duchową odnowę w drugim tygodniu paschalnej pięćdziesiątnicy. Ćwiczenia rekolekcyjne zorganizowały również prowincje bardzo daleko położone od centrali zgromadzenia w Poznaniu: w prowincji Świętej Rodziny rekolekcjom przewodził kończący wizytację kanoniczną prowincji ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny, natomiast w prowincji Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – pracujący w Radiu Maryja ks. Mariusz T. Sokołowski SChr.

*    *    *

Nadto kronika prowincji południowoamerykańskiej przedstawia garść wiadomości z Cruz Machado, PR. Na ziemi północnoamerykańskiej natomiast spotkali się wikariusze z naszych polonijnych parafii.

Poza screenami stron www prowincji australijskiej i brazylijskiej dołączono również kilka fotografii autorstwa rekolekcjonisty, ks. Mariusza

 



20 kwietnia 2023r. 11 maja 2023r. 230 1586