dodano: 2024-05-14 19:09:37 edycja: 2024-05-14 19:12:04 autor: 230 odsłon: 2799

Zakonne rekolekcje w domu chrystusowca-seniora

W poprzednich latach najstarsi chrystusowcy swoje doroczne ćwiczenia duchowe przeżywali w miesiącach jesiennych, w roku 2024 ich termin został przeniesiony na wiosnę, na miesiąc obfitujący w rocznicę kapłańskich święceń. Taki rekolekcyjny przystanek połączony z odnowieniem ślubów zakonnych sprzyja w pogłębianiu i umacnianiu więzi z Panem: z Tym, który powołał i udziela wielu darów i łask…

Rekolekcje rozpoczęły się w kolejną rocznicę objawień fatimskich i zamachu na życie św. Jana Pawła II i trwały do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Poprowadził je ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który swoim starszym Współbraciom przekazywał wiele cennych doświadczeń, zwłaszcza spotkań z kapłanami na Wschodzie. Nawiązywał również do swojej świeckiej przeszłości stoczniowca, by ukazać całe bogactwo treści jakie niesie motto duchowych ćwiczeń «Duc in altum (Wypłyń na głębię», że trzeba wciąż ponawiać swoje TAK dla Chrystusa, tj. jakby odwiązywać liny, którymi statek zacumowany przywiązany jest do portu, bo jeśli ich nie odwiążemy, nie zrezygnujemy z różnego rodzaju przywiązań, to nie wypłyniemy na głębię, to nie umocnimy swojej więzi z tym, który nas powołał i pragnie nieustannie obdarzać wieloma dobrodziejstwami. W czasie rekolekcyjnych zamyśleń nie brakowało odniesień do nauczania i całej duchowej spuścizny, które pozostawił nam – swoim duchowym synom – Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond SDB.
tekst i fotografie: ks. Robert Biel SChr14 maja 14 maja 230 2799