Wszystko dla Boga i Polonii...

Zaproszenie na jubileuszowe obchody do Potulic

Ks. Maciej Szmytowski SChr, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP przesyła informację i zaproszenie na rocznicowe obchody do Potulic – do miejsca, gdzie wszystko się rozpoczęło…

Czcigodni Współbracia,

Trwamy w Roku Jubileuszowym… Potulice – miejsce gdzie wszystko się zaczęło – przygotowuje się również do tego wydarzenia.

Mimo że pozostało jeszcze trochę czasu, ze względu na okres wakacyjny, już teraz pragnę poinformować Współbraci, że uroczystości jubileuszowe odbędą się dokładnie w dniu, kiedy Ojciec Ignacy Posadzy wraz z trzema kandydatami przyjechał do Potulic.

Należy dodać, że bieżący rok – dziewięćdziesiąty rok istnienia Towarzystwa Chrystusowego, w Potulicach jest rokiem szczególnym, ponieważ oprócz rocznicy przyjazdu Ojca Ignacego, świętujemy również 160-lecie wybudowania naszego kościoła i wspominamy 90-rocznicę śmierci Hr. Anieli Potulickiej.

To uroczyste, rocznicowe i jubileuszowe świętowanie rozpocznie się
Eucharystią we wtorek 23 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00
pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Bydgoskiej,
JE Ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

Dzień ten będzie również okazją do poświęcenia Figury Matki Bożej, Królowej Wychodźstwa Polskiego, w miarę wiernej kopii tej, którą w 1934 roku postawił w Potulicach Ojciec Ignacy Posadzy, a która niestety zaginęła.

Po Eucharystii zapraszam do świętowania przy wspólnym stole w historycznym refektarzu chrystusowców, a obecnie w Auli im. Hrabiny Anieli Potulickiej.

Dla Współbraci, którzy chcieliby wcześniej przyjechać bądź dłużej pozostać w Potulicach jest możliwość zarezerwowania pokoi w zajeździe WiK w pobliskim Ślesinie albo w hotelu Art Cafe w Nakle nad Notecią.

Oczywiście ze względów organizacyjnych (catering) ja również proszę o poinformowanie mnie telefonicznie o swojej obecności do dnia 15 sierpnia 2022 r.: tel. + 48 696 995 275.

ks. Maciej Szmytowski SChr

*    *    *

W czwartek 10 lutego 2022 r. w audycji «10 minut» na falach Radia Nakło ks. Maciej opowiadał m.in. o pracach konserwatorskich i restauracyjnych w kościele oraz o jubileuszowym roku, ważnym i dla parafii, i dla naszej wspólnoty zakonnej.


230 8048

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone